ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות, מסעי
 


כבוד התורה ולומדיה

הרב יורם אליהו

קרח חולק על משה ואהרן, על סמכות נבואתם, וטוען על משה שחלוקת התפקידים במשכן היא על דעתו ולא נאמרו מאת ה'. בהמשך מגיעים קרח ועדתו לדברי ביזוי וחוצפה כלפי משה. כאשר משה קורא להם, הם אומרים "העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה" וכו'. ומכאן עונשם הגדול והמיוחד, שהרי אמרו חז"ל (סנהדרין צט) שכל המבזה תלמיד חכם נקרא אפיקורס, והרמב"ם כתב "שאין לו חלק לעולם הבא". חז"ל מלמדים אותנו על ערך ת"ח ועל הכבוד הראוי להם; במסכת פסחים (כ"ב) דורש רבי עקיבא על הפסוק "את ה' אלוקיך תירא", שהמילה "את" באה "לרבות תלמידי חכמים", ומבאר רש"י שם "שיהיה מורא רבך כמורא שמים".
מבאר הרב קוק זצ"ל שהערכת תלמידי החכמים והוקרתם, צריכה להיות מצד הסגולה "שפועלת קדושת התורה בעצמה על-ידי מציאותם וריבוים של תלמידי חכמים בישראל" (אורות קסח). עצם מציאותם של ת"ח בישראל מרבה קדושה, טהרה, ומביאה ברכה, כמו שאמרו חז"ל 'כשצדיק בעיר הוא זיוה והוא הדרה', ומצד זה אנו שמחים, מכבדים ומעריכים את הת"ח, מעצם הטוב והברכה שהוא משרה עלינו במציאותו.
כך מלמד הרב גם בספרו המיוחד שכתב על חותנו האדר"ת - 'אדר היקר'. הרב מספר על פעולותיו הגדולות שעשה כאשר התמנה לרב העיר פונוביז, אבל אומר הרב, "אמנם יותר מכל פעולה פרטית, גדולה היא פעולת הסגולה הכוללת, ההכרה שהכיר העם כי איש אלוקים קדוש שוכן בקרבם, אדם מעלה ומרומם מכל שפלות החיים...". עצם ההכרה שהעם מכיר שאיש קדוש כזה נמצא בקרבם, "היא פעלה תמיד בישראל את פעולתה הרוחנית יותר מכל השתדלות מיוחדת".
והרב מוסיף, שזו תפיסה ירודה מאוד לחפש באנשי הסגולה רק את התועלת המעשית שלהם. ובעידן הזום והאינטרנט, יש שמודדים את הת"ח בכמות השיעורים ובכמות הצפיות. לכן אומר הרב כי אנשי הסגולה לא נועדו להיות רק לכלי מעשה, אמנם חובתם לעשות ולפעול ולעבוד את עבודת העם בכל מקצועות התורה, "אבל שפלות המוסר הוא אם לא יכיר העם, שעצם חיי האומה ובריאותה היא נערכת לפי אנשי הסגולה שבה. מציאות גאוני הדור ת"ח מובהקים וצדיקים, הוא הנותן עז רוחני לדור כולו".
ערך זה, אומר הרב, עלינו ללמד את העם ולהכשיר אותו להכרה הזו "לרומם את רוח עמנו תמיד, להכיר את היקר והנשגב שיש בחיי הקודש מצד עצמם.. ולכבד בכבוד פנימי ולב נאמן את האנשים הדגולים מרבבה שרכשו להם עז הקדושה, באהבת ה' ואהבת התורה, בחריצות של יגיעה וכשרון גדול" (אדר היקר עמ' מד).
ואנו נוסיף ונאמר שתפקידנו ללמד את ילדינו ותלמידינו לשאוף ולהיות נמנים על תלמידי חכמים אלו, מתוך בנין של לימוד תורה לאורך ימים ושנים בעמל ושקידה רבה.מאמרים נוספים מעלון פרשת קרח תש"פ:
היררכיה לעומת אנרכיה - הרב דב ביגון
אני יודע הכל - הרב שלמה אבינר
לא להתפעל מתחושות - ד"ר מיכאל אבולעפיה
הרב ערן טמיר - הרב ערן טמיר
ממ"י דקדושה... - הרב יוני לביא
שאלות מבית מדרשנו - הרב יואב מלכא
צדיק טוב וצדיק שאינו טוב - הרב אלישע וישליצקי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: