ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בלק
פרשה נוכחית: פנחס
פרשה הבאה: מטות, מסעי
 


פרה אדומה

הרב דוד לנדאו

פרה אדומה היא עניין נסתר מאוד בתורה. גם הדברים הגדולים שנראים נגלים, הם נסתרים. מתוך התגדלות והתרוממות בקדושת התורה, אפשר לזכות להבין את הנסתר, להבין את מעמקי הפסיכופיסיולוגיה, להבין מה קרה ללב, למוח ולנפש של אדם שנגע בטומאת מת. גם באדם וגם בבהמה יש חיוניות. "תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש" , "ויהי האדם לנפש חיה" . כמובן, יש הבחנה ביניהם, אבל מכל מקום כל דבר שחי, יש בו כח אלוקי. המדע לא הצליח לרדת לסוד החיים. בשעה שרבי יוחנן היה רואה נמלה, היה מזדעזע , מפני העובדה הזאת של חיוניות בעל החיים. בעל חיים יש לו כח החלטה לפנות לכאן ולכאן כדי להגן על קיומו, יש לו שכל ורצון. החיוניות הזאת, היא התגלות ד' 'אלקים חיים ומלך עולם'. אם כן יש צד משותף מסוים בין האדם לבעל החיים, בחיוניות שמופיעה בהם ממקור החיים. ויש להתרגל לעובדה מדעית מציאותית זו.
אם אדם נפגש עם שלילת חיוניות, עם נטילת נשמה ועם טומאה, אז יש צורך שייפגש עם הקדושה האלוקית שמתגלה בפלא החיים של בעלי החיים. כמובן, ישנם כל מיני בהמות, שלכל אחת מהן גוון חיצוני שונה. יש סוגים שונים של בעלי חיים, בגדלים שונים ובצבעים שונים. גם אצל בני אדם, יש גוונים שונים של פרצופים: שחור, צהוב, אדמוני וכדומה. ואין לומר שזהו דבר חיצוני שאינו חשוב. כל אלה הם ביטויים של סוג האדם. כך הוא אצל בעלי חיים. יש ערך מיוחד וחשיבות מיוחדת של יצור חי בגוון אדום. בין שהדבר ידוע לנו ובין שאינו ידוע לנו, שליט בעולמו יודע, והוא מסר לנו ידיעה שהצבע האדום מגלה חיוניות מיוחדת שיש לה עניין עם טיהור האדם מטומאתו. פנימיותה של הפרה הזאת מתגלה כלפי חוץ על ידי הצבע האדום. "פרה אדומה תמימה". כמו כן, בעל חיים זה צריך להופיע בכל שלמותו, בריאותו וקוממיותו, "אשר אין בה מום". יש גם עניין שהחיוניות שלו תתגלה בכל גדלותה וחירותה, "אשר לא עלה עליה עול". ערך החיים צריך להיות בכל עצמאותו, בלי עול חיצוני של עבדות.
על ידי שחיטת הפרה, מסתלקת פנימיות הנפש החיה של היצור החי. אמרנו קודם, שהסתלקות החיוניות מתוך העצמות הגידים והבשר גורמת לטומאת מת. על כל פנים יש איזה המשך, כי החומר הזה היה קודם משכן לחיוניות מסוימת. יש כאן אפר של חתיכות הבאות מגוף חי. לאפר הזה יש שייכות לחיוניות מסוימת כמו לגבי הקטורת. "שליט בעולמו יודע" ומסר לנו מתכון אלוקי איך להכין חומר מיוחד שיש לו ערך לטיפול באדם שצריך להינקות מטומאה .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: