ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


כי מראש צורים אראנו

הרב דב ביגון


כי מראש צורים אראנו
בלעם הרשע, כשמו כן הוא, רוצה לבלוע את עם ישראל (סנהדרין קה א), אבל בעל כורחו הוא רואה את ישראל במבט כללי מקיף וגדול מראשית האומה ועד אחריתה, מהאבות והאמהות שהם השורשים אשר מהם צומח עם ישראל, כי "מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו" (כג, ט). וכדברי רש"י: "אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו על ידי אבות ואמהות" - ועד אחריתם, "אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב" (כד, יט). בלעם בא לקלל ובעל כורחו יצא מברך.
נכון לעכשיו, ואנו, שבאים לכתחילה לברך, על אחת כמה וכמה עלינו ללמוד וללמד כיצד להתבונן בעם ישראל בגדול, במבט מקיף, עמוק וכללי - מראשית עד אחרית. עלינו לדעת להכיר שדורנו הוא חוליה בשרשרת ארוכה של אלפי שנים. שיש לעמנו עבר מפואר ונפלא, ועתיד גדול ומפואר אף יותר. זכה דורנו לראות עין בעין בשיבת ציון, כשמיליוני יהודים חיים בארץ שהקב"ה הבטיח לאבותינו ולנו. והבטחתו וברכתו של ד' יתברך לאברהם אבינו - "ואעשך לגוי גדול... והיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה" - הולכת ומתממשת לנגד עינינו, כמו גם דברי הנביא צפניה "בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר ד'." (ג, כ)
אשרינו מה טוב חלקו של דורנו.
מהמצפה לישועה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: