ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


קורונה הגבאי

הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר

מעשה בבית-כנסת שבו התמנה גבאי חדש, מלא יראת שמים ומלא מרץ גם יחד. מהר מאוד ראה שהבעיה הראשית אינה ענייני ארגון, אלא הדיבורים בזמן התפילה. לכן, הוא תלה שלטים עם דברי השולחן ערוך:
"לא ישיח אדם שיחת חולין בשעה ששליח ציבור חוזר בעת התפילה, ואם שח, הוא חוטא, וגדול עוונו מנשוא וגוערים בו" (שו"ע או"ח קכד, ז).
אבל לצערו, זה לא שינה מאומה, ומכיוון שהיה אדם ישר, הוא הודיע על התפטרותו.
קם גבאי חדש, נוטה יותר לענייני אמונה מאשר לענייני הלכה, וגם הוא ראה שתפקידו העיקרי הוא להפסיק את הדיבורים בעת התפילה. אז הוא ניגש לאנשים בעדינות, אחרי התפילה, ביחידות, והקריא להם את תרגום דברי ספר הזוהר:
"מי שמדבר בבית הכנסת בדברי חול, אוי לו שעושה פירוד בין העולמות, אוי לו שפוגם בשכינה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, שמתנהג כאילו חס ושלום, אין לו אלוה ולא נמצא שם, ואינו ירא ממנו" (זוהר, תרומה קלג, ב).
אך לצערו, גם הוא לא הועיל מאומה, לכן ראה שהוא גבאי לשווא, והחליט לפנות מקומו למישהו טוב יותר ממנו.
אכן, הגבאי השלישי היה נוטה לדברי מוסר, לכן רצה להדגיש את חילול השם, ועשה שלטים גדולים עם ציטוט מספר "דרך משה" לרבי משה הנטמן המוכיח הגדול בירושלים:
"ועל כל קטרוג שהשטן מקטרג, הקדוש ברוך הוא במידת רחמיו משתיק לו, למשל שהשטן אומר ישראל גנבים או גזלנים הם, הקדוש ברוך הוא משיב לו: מי יאמר אם האומות קיבלו התורה שלא היו גנבים וגזלנים יותר מישראל. אבל אם מקטרג ואומר שישראל אין להם יראה ומדברים בבית הכנסת, לזה אין לקדוש ברוך הוא תירוץ כביכול, כי עכשיו ראינו בעוונותינו הרבים האומות עומדים בבית תיפלתם באימה וביראה" (עב).
אבל גם זה לא עזר. כאשר ראה אנשים מדברים, הוא ניגש בעדינות: אם זה חשוב, אז אנא לפני התפילה או אחרי התפילה. ואם זה כל כך דחוף, אז אנא בחוץ. כל זה ללא תוצאות. הגבאי הצדיק הזה לא ידע שבדומה לתופעה אצל ילדים קטנים של בריחת שתן Urinary Incontinence, כך יש תופעה של בריחת דיבור או דליפת דיבור Speaking Incontinence.
אז הוא תלה את ההמשך המפחיד של "דרך משה":
"ומיד נותן הקב"ה רשות למשחית לחבל העולם, וזהו דֶבֶר רחמנא ליצלן. ואל תקרי דבר אלא דיבור, שהיה מדבר בבית הכנסת וברא מלאכים משחיתים, המה ממיתים אותו בשעת הדבר בר מינן" (שם). (כידוע במקרא ובדברי חז"ל המונח דבר לא מתייחס למחלת דבר הידועה אלא לכל מגפה).
אבל גם זה לא עזר, לצערנו, ואז הגיע הגבאי הרביעי, גבאי שקט, שלא דיבר, שלא תלה מודעות, שלא פנה אל אנשים. גבאי מוצנע ומוסתר שלא ראו אותו, והוא הצליח. שמו קורונה. מי שמדבר בשעת תפילה, וממילא כמובן לא שומר על מרחק של שני מטר, ובמיוחד אם אין לו מסכה, הריהו מסתכן קשות בהידבקות ובהדבקה.
למרבה הפלא, הגבאי הזה הצליח יותר מהקודמים. חבל.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: