ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: עקב
פרשה נוכחית: ראה
פרשה הבאה: שופטים
 


סידרת 'הקדמות לאמונה' - הקדמת 'שערי יושר': הקדשת הכוחות לטובת הזולת

נתן קוטלר


מאת: נתן קוטלר
מבחן הכניסה לגרודנה
מסופר שנער צעיר רצה ללמוד בישיבת גרודנה, אך לא היו לו אמצעים לנסוע לשם. לכן הוא נאלץ ללכת ברגל ימים ארוכים, ובמשך הזמן הוא חזר על הדף גמרא שהכין לבחינת הכניסה לישיבה. לאחר תלאות רבות הוא הגיע לביתו של ר' שמעון שקופ שקיבל אותו בחביבות ואמר שמתכוון לשאול אותו שתי שאלות. הנער היה בטוח שר' שמעון יבחן אותו, אך נדהם לשמוע את השאלה הראשונה: "מתי אכלת לאחרונה ארוחה חמה?" הנער ענה "לפני שלושה שבועות", ר' שמעון נכנס מיד למטבח ובישל בעצמו תבשיל חם והגישו לנער. כשסיים לאכול, הגיע הזמן לשאלה השניה והנער היה בטוח שעכשיו ר' שמעון יבחן אותו, אך ר' שמעון שאל "מתי ישנת לאחרונה במיטה?" הנער השיב שאינו זוכר בדיוק. ר' שמעון סידר מיטה עבור הנער שנרדם בעייפותו עד הבוקר.
במשך השנים הנער גדל והיגר לארה"ב ולימים סיפר "שנים רבות עברו מאז, צרות רבות עדו עלי, כל משפחתי נכחדה בשואה האיומה ועוד צרות רבות. מה ששמר את יהדותי כל השנים, עם כל הטרגדיות, אלו רק אותן שתי שאלות, אותו מבחן הקבלה לישיבת גרודנה" .
מהי קדושה?
בירושלמי נאמר "גידול אמר כל האומר שמועה מפי אומרה יהא רואה בעל השמועה כאלו הוא עומד כנגדו" (שבת א, ב). בסיפור שזה עתה ראינו - ר' שמעון שקופ חי את הקדמת ספרו 'שערי יושר'.
ר' שמעון שקופ כתב שכשם שהקב"ה ברא את העולם ומקיימו להיטיב לנבראיו, כך עלינו ללכת בדרכיו ולהיטיב לכל. "היינו שנהיה אנחנו בחירי יצוריו, מגמתנו תמיד להקדיש כוחותינו הגופניים והרוחניים לטובת הרבים לפי ערכנו".
יסוד זה נלמד מהציווי "קדושים תהיו כי קדוש אני". וכאן עלינו לברר מהי 'קדושה'? חז"ל דורשים שמדובר בפרישות "קדושים תהיו - פרושים תהיו" והרמב"ן מסביר שהאדם נדרש להתרחק ממותרות ומתענוגים לא נצרכים. אך אם כן, איך הסבר זה מסתדר עם הנאמר "כי קדוש אני"? אם משמעות הקדושה היא פרישות והתרחקות ממותרות, איך ניתן להידמות בעניין זה לקב"ה? ועוד יש לשאול, חז"ל אומרים במקום אחר "יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם". ולכן, אמנם ישנו הבדל בין קדושת האדם לקדושת הקב"ה, אך ישנה גם נקודת דמיון. אולם, אם מדובר בפרישות, כיצד יכולה להיות נקודת דמיון?
לכן, ר' שמעון שקופ מסביר שמשמעות הקדושה היא הקדשת הכוחות למען הכלל. מגמת חייו של האדם נדרשת להסתובב סביב ערך הנתינה ולא סביב הרצון לקבל וליטול מותרות. ככל שהאדם דואג יותר לכלל כך הוא קרוב יותר לקדושה, אך ככל שהאדם דואג יותר להנאותיו כך הוא רחוק יותר מהקדושה. "וביחס זה מתדמה ענין קדושה זו לקדושת הבורא יתברך באיזה דמיון קצת, שכמו שבמעשה של הקדוש ברוך הוא בהבריאה כולה, וכן בכל רגע ורגע שהוא מקיים את העולם, כל מעשיו הם מוקדשים לטובת זולתו, כן רצונו יתברך שיהיו מעשינו תמיד מוקדשים לטובת הכלל ולא להנאת עצמו".
אולם, אפילו אדם המקדיש את כוחותיו למען הכלל, נדרש לדאוג לעצמו ולאהוב את עצמו. ולכן, האדם נקרא למצוא את האיזון בין הדאגה לעצמו לבין הדאגה לזולת.
היחס בין הדאגה לעצמו לבין הדאגה לכלל
אין לטעות ולחשוב שהדאגה לכלל סותרת את הדאגה לאדם עצמו. אדרבה, אם האדם לא ידאג לעצמו, הוא גם לא יוכל לדאוג לכלל. יותר מזה, אם מגמת חייו של האדם היא להקדיש את כוחותיו למען הכלל, גם כאשר הוא דואג לעצמו, הוא למעשה דואג לכלל. "והנה כשהאדם מישר הליכותיו ושואף שתמיד יהיו דרכי חייו מוקדשים להכלל, אז כל מה שעושה גם לעצמו להבראת גופו ונפשו הוא מתייחס ג"כ אל מצות קדושה, שעי"ז יטיב גם לרבים, שבטובתו לעצמו הוא מטיב עם הרבים הצריכים לו, אבל אם הוא נהנה הנאה מן סוג המותריות, שאינן דרושות להבראת גופו ונפשו, הנאה זו היא נגד הקדושה, שבזה הוא מטיב לעצמו לרגע לפי דמיונו, ולזולתו אין שום תועלת".
עיונים והרחבות:
ראה: רמב"ם הל' דעות ג, ג; מכתב מאליהו חלק א' עמ' 34. וראה: הרב קוק, אוה"ק ח"ג עמ' יג: "הקדושה אינה נלחמת כלל נגד האהבה העצמית, הטבועה עמוק במעמקי נפש כל חי, אלא שהיא מעמידה את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, על כל הסביבה, על כל העולם, על כל ההויה". וראה: עין איה שבת ח"א פרק א פסקה י עמ' 4-5 דף י, א. וראה במאמרי: 'מימוש עצמי מתוך אמונה', בתוך: 'אסיף' ה' (תשע"ח) עמ' 611 ואילך.

לתגובות: [email protected]


תגיות: סידרת 'הקדמות לאמונה'מאמרים נוספים מעלון פרשת פנחס תש"פ:
לכבד את מנהיגינו - הרב דב ביגון
שכל רגש ודמיון - הרב שלמה אבינר
חידוש התמיד - הרב יורם אליהו
גיור כהלכה - הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
להתקרב אל ה' בכל הדרכים - הרב חגי לונדין
פרשת פינחס - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: