ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: עקב
פרשה נוכחית: ראה
פרשה הבאה: שופטים
 


פרשת פינחס

הרב דוד לנדאו

מתוך גילוי הקדושה על ידי פינחס, בא הציווי "צרור את המדינים והיכיתם אותם, כי צוררים הם לכם, בנכליהם אשר ניכלו לכם". הם ניכלו לישראל בטומאה רוחנית, ומכאן נבעה המצוה של מלחמת מדין. יש להבחין בין שני סוגים של מלחמת מצוה. מלחמת מדין היתה מצוה לאותו דור, כתוצאה ממזימת בלעם הרשע, ולכן אינה נמנית במניין תרי"ג מצוות. לעומתה, מצוַת כיבוש הארץ היא מצות עשה מהתורה המחייבת אותנו בכל הדורות. מלחמת מדין, שהיתה רק לשעתה, היתה הכנה למלחמת המצוה הקבועה של כיבוש הארץ.
בסיום ספר במדבר אנו נפגשים בחשבון של יוצאי צבא בישראל, כמו המניין שנזכר בהתחלת ספר במדבר. אחרי פרטי העניינים של "ספר הדרך" אנו חוזרים אל כללות האומה. מניין העם נצרך לקראת הכניסה לארץ. "לאלה תחלק הארץ". הערך האמיתי של עם ישראל מתגלה כשהוא בארץ. "ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ" - דווקא בה הם נקראים אחד. אחרי סדר הנחלה הנורמלי הנמשך ממניינם של ישראל, כוללת התורה גם מצבים מיוחדים פחות רגילים, של ירושת הבת וקרובים אחרים במקום שאין בן, מה שמתברר מתוך פרשת בנות צלפחד.
במהלך ההכנות לקראת הכניסה לארץ, באה ההודעה על הכרח הסתלקותו של משה רבינו לפני כניסה זו. הסתלקות נוראה זו אינה באה בבת אחת, אלא בהדרגה מפרשתנו עד סוף התורה. ראשית הפרידה מופיעה בציווי אל משה רבינו להתבונן על הארץ מהר העברים. משה רבינו, הרועה הנאמן שהוא שקול כנגד כל ישראל, מגיב: "יפקוד ד'... איש על העדה... ולא תהיה עדת ד' כצאן אשר אין להם רועה".
אנו מתקרבים לסוף ספר במדבר, ספר הדרך. ספר בראשית הוא הקדמה להופעת האומה הישראלית. "שמות-ויקרא", הם המשך ועניין אחד - הופעת האומה. בסוף ספר ויקרא, נמצאת פרשת המועדות, שם מודגש שישראל מקדשים את הזמנים, וזה כוחם המיוחד של ישראל. "אלה מועדי ד'... אשר תקראו אותם" - אתם קוראים אותם, אתם אפילו שוגגים ואפילו מזידים . כשם ש"שמות-ויקרא" - שעניינם החלק הראשון שבחיים: "בשבתך בביתך" - מסתיימים בפרשת מועדות, כך "במדבר" - שעניינו החלק השני שבחיים: "ובלכתך בדרך" - מסתיים אף הוא בפרשת מועדות. כך מתגלה שלמותה של תורה, המקיפה את כל מצבי החיים - "בשבתך בביתך ובלכתך בדרך" - אשר בשניהם מופיעה קדושת עם ישראל, המקדש את הזמן ואת החיים .


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: