ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


מהמדבר לארץ ישראל

הרב דוד לנדאו

ספר במדבר הוא חלק מיוחד שעניינו הליכת ד' אתנו במדבר והנחיית ד' אותנו בדרך. בסדר החיים של האדם יש מצבים שונים: בבית ובדרך. בבית יותר פשוט, נעים ונוח. אבל יש גם צורך להיות בדרך. כך הוא אצל היחיד וכך הוא אצל הציבור. ספר במדבר הוא "בלכתך בדרך" של כלל ישראל. ד' לא עוזב אותנו, הוא מאיר דרכנו גם בבית וגם בדרך. דבר ד' מתגלה אלינו, מופיע אלינו ונפגש אתנו בכל מצבי החיים. "אחת דיבר אלקים, שתיים זו שמעתי". "ד' אחד ושמו אחד". "תורת ד' תמימה", היא תורה אחת ובה שני צדדים: הצד הביתי הפשוט המסודר והנורמלי, והצד המדברי, שהוא לגמרי לא פשוט. בדרך יש סכנות, לכן יש תפילת הדרך וברכת הגומל. חלק זה של תורה מן השמים, לא פשוט הוא. כשהולכים ממצרים לירושלים יש צורך לעבור "במדבר הגדול והנורא" במשך "אחד עשר יום" שהפכו להיות ארבעים שנה. איום ונורא! הצרות הבולטות ביותר הן פרשת המרגלים ופרשת קורח. פרשת המרגלים ביחס לארץ, ופרשת קורח ביחס לארגון הרוחני הכלל ישראלי. ומתוך סיבוכים ומשברים אלו מתבררים הדברים. בפרשתנו אנו מתכוננים להיפרד ולהיגמל מן המדבר.
אנחנו הולכים ומשתחררים מסיבוכי המדבר, ומתכוננים להגיע לישוב. גמרנו בירורינו עם הגויים, ומתוך כך השתכלל בניין בית ישראל לנצח. אחרי הפגישה עם סיחון ועוג אנו ממשיכים להתקרב לארץ, ונפגשים בפרשת בני גד ובני ראובן שתוכנה הוא בירור חשבונות לגבי שלמות אחיזתנו בחלק הזה של ארץ ישראל, עבר הירדן, לעומת שאר החלקים.
מה היא ארץ ישראל? ארץ של עם ישראל. דברים כהווייתם. ארץ ד' שייכת לעם ד'. עם ישראל הוא מין בריאה כזו, יצירה ואורגניזם כזה, שבנוי בצורתו הציבורית על ידי שנים עשר חלקים פסיכולוגיים שונים. אנחנו כולנו גוף אחד שלם, והגוף האחד השלם הזה של כלל ישראל, בנוי על יסודות של י"ב שבטים. שנים עשר חלקים אלה מהווים כולם יחד את הבניין השלם של האומה, ולכולם ביחד שייכת חתיכת ארץ זאת, חלק גיאוגרפי זה. לכן אפשר להבין שארץ ישראל הזאת מסוגלת ומסודרת סידור אלוקי לשנים עשר חלקים אלו של בית ישראל: נחלת ראובן, נחלת שמעון וכו'. חלוקה זו נעשית בכל המובנים: גשמי, רוחני וטופוגרפי. לכן אנשים אשר להם "מקנה רב", מעלים רעיון למציאת פתרון מעשי כלכלי עבור מרעה צאנם. חלק זה של ארץ ישראל נכבש מסיחון ועוג, ועכשיו באה הצעה ודרישה איך לסדר נחלה זו. כל הסידורים הפרקטיים והעובדתיים האלה מבררים שעל אף כל החילוקים, מהווה כלל ישראל שלמות אחת .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: