ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


אמונה או שכל

הרב שלמה אבינרש: מי גובר על מי, האמונה או השכל?
ת: שניהם חיוניים, ואין סתירה ביניהם. אבל האמונה מתנשאת לעילא לעילא מן השכל.
ש: אז איך אברהם אבינו בא בתלונה נגד הקדוש ברוך הוא בשם המוסר השכלי, באומרו: השופט כל הארץ לא יעשה משפט?!
ת: אין לשכוח את ההמשך, שד' לא קיבל את טיעונו ואכן החריב את סדום, כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם, וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי-נְאֻם ד', כִּי-גָבְהוּ שָׁמַיִם, מֵאָרֶץ--כֵּן גָּבְהוּ דְרָכַי מִדַּרְכֵיכֶם, וּמַחְשְׁבֹתַי מִמַּחְשְׁבֹתֵיכֶם. (ישעיה נה) . יתר על כן, אברהם אבינו למד מרבונו של עולם מהו משפט.
ש: הגמרא מלאה הוכחות שכליות, הגיוניות, נגלות?
ת: הן מתבססות על פסוקים ומשניות, כלומר תורה שבכתב ובעל פה, שהגיעו אלינו ממשה רבנו.
ש: דרך ארץ קדמה לתורה?
ת: נכון. השכל הטבעי והמוסר הטבעי, הם הקדמות הכרחיות כדי לקבל את התורה ולהבין את התורה. אך אין לשכוח את ההמשך, שאחרי ההקדמה ניתנה התורה, שהיא מעל דרך ארץ, בהיותה א-להית.
ש: אין לפחד, יש לרוץ קדימה, בכח המחשבה, כמו שנאמר על מלאכים: "רצוא"!
ת: גם כאן לא לשכוח את ההמשך, "ושוב", שאמנם השכל רץ קדימה בהבנת דברים עליונים, אבל כאשר הוא מגיע לגבולות מסוימים, הוא שב לאחוריו בענווה. כך מסביר הרמ"ק, רבי משה קורדובירו, בספרו אילימה רבתי.
ש: בספר הכוזרי כתוב שחלילה לה לתורה לסתור את השכל?
ת: אכן. התורה אינה סותרת את השכל, ומה שנראה סותר, הנה כאשר מתעמקים רואים שאין סתירה. אדרבה, בלימוד תורה, אנו אוהבים קושיות, הן עוזרות להעמיק.
ש: ספר מורה נבוכים קובע שהקריטריון לבדיקת כל דבר הוא השכל?
ת: כי הוא כותב בשביל תלמיד שבודק כל דבר על פי שכל אריסטוטלי, לכן הוא מדבר בשפתו. יחד עם זה, הוא מזכיר פעמים אין ספור, שהנבואה והמסורת הם שקובעים בסופו של דבר. אך כמובן, טוב להוסיף הסברה שכלית.
ש: בדורות האחרונים, התחנכנו לשכל הרציונאלי, שהביא ברכה עצומה.
ת: ברוך ד'. יחד עם זה, יש לזכור, שהשכל הרציונאלי הוא תלמיד קטן של השכל הרזי, כמו שאמר מרן הרב קוק, בספר אורות הקודש.
ש: האדם הוא האדם המדבר, וזו מעלתו, לכן למה למנוע ממנו לדבר?
ת: ודאי דיבור, אך מעל עולמות הדיבור, יש עולמות הדומיה, שהם עמוקים לאין ערוך. גם זאת מסביר מרן הרב קוק באריכות בספרו אורות הקודש.
ש: האם השכליות אינה עדיפה על תמימות?
ת: תלוי איזו תמימות, תמימות של שטחיות דמיונית חלושה, או תמימות עליונה עם דבר ד'. הרי הנך רואה, עקדת יצחק, שמכל הבחינות היתה מנוגדת לשכל, ואברהם אבינו היה החכם הגדול בעולם, ובכל זאת הוא הלך אחרי תמימותו.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: