ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


סידרת 'הקדמות לאמונה' : הקדמת 'קצות החושן': ההקשבה לחכמים נוטעת חיים

נתן קוטלר


מאת: נתן קוטלר
שני הספרים 'קצות החושן' ו'נתיבות המשפט' עוסקים ב'חושן משפט' ושניהם יצאו לאור בסביבות אותה תקופה. האגדה מספרת ששני המחברים נפגשו יחד, והרב יעקב מליסא מחבר ה'נתיבות' שאל את הרב אריה לייב הכהן הלר מחבר ה'קצות,' מדוע בעולם הלימוד קיבלו את ספר 'קצות החושן' בהתפעלות ובשמחה גדולה יותר מאשר שקיבלו את ספר 'נתיבות המשפט'?
מחבר ה'קצות' שאל את מחבר ה'נתיבות' באיזו שעה הוא משכים קום ובמה מתעסק בשעה זו? ה'נתיבות' השיב "דרכי להשכים קום בערך השעה החמישית בבקר, ויען כי אז אחוש עצמי ביותר במנוחת הגוף ובזכות הרעיון, על כן אשב ללמוד במקום שהפסקתי אתמול, זאת אומרת - בענין חדש, ואז קרוב למצוא דבר חדוש או באור נכון וכדומה, וארשום אותו לי".
מחבר ה'קצות' השיב שהוא גם קם באותה שעה, אך ישנו הבדל אחד, הוא אינו נוהג להמשיך מהמקום שהפסיק אתמול ולחדש חידושים "כי אם אעבור אז על משנתי מאתמול, כלומר, על מה שחדשתי ורשמתי בלמודי אתמול, ואז קרוב לודאי, כי אמצא מה לתקן את הענין או החדוש... ולפעמים אבנה מחדש את המערכה כולה, את כל מערכת החדוש או הבאור... ואת המדות האלה מצאו הלומדים בספרי, ועל כן נעשה נוח ורצוי לכל המעיינים, ועל כן נתקבל באהבה וברצון ובחיבה יתירה כיום הזה" .
אפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד ובפרט שיחת גדולי עולם אלו צריכה לימוד גדול. מצד אחד מתוארת השאיפה להתקדם ולחדש חידושים בתורה ומצד שני השאיפה לחזור על לימודו ולבררו ולתקנו. שתי השאיפות הללו חשובות, אך מנקודת מבטם של הלומדים, השאיפה השניה מועדפת כי הלשון מתוקנת והעניינים מבוררים יותר.
אם נעיין בהקדמתו של 'קצות החושן' נמצא שדבריו מסבירים את העומק בסיפור שזה עתה ראינו.
מדוע התנגדו המלאכים?
'קצות החושן' מביא בהקדמתו את המדרש (ב"ר ח, ה) שמספר שכאשר הקב"ה רצה לברוא את האדם, חלק מהמלאכים התנגדו. המלאכים שייצגו את מידת האמת התנגדו לבריאת האדם בטענה שהאדם מלא בשקרים, "מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ". המדרש ממשיך ומספר: "אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבון העולמים מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה [=חותמו של הקב"ה אמת] שלך, תעלה אמת מן הארץ, הדא הוא דכתיב (תהלים פה) אמת מארץ תצמח". המלאכים לא הבינו איך ה' משליך לארץ את האמת, שהיא חותמו ובכך החותם שלו מתבזה חלילה. הפתרון הוא "תעלה אמת מן הארץ".
יש לשאול מה פשר התנגדות המלאכים לבריאת האדם?
'קצות החושן' מסביר: "והיינו משום דידוע דשכל האדם ילאה להשיג האמת בהיות בארץ שורשו ולזה אמרו אתה מבזה תכשיט שלך כיון שעיקר הבריאה עבור התורה והאדם בשכלו האנושי מהנמנע להשיג האמת האמיתי וכאשר יתנהגו העולמות כולם מעלמא ועד עלמא ע"פ תורת האדם ולא יהיה ע"פ האמת הרי אתה מבזה תכשיט שלך שחותמך אמת". המלאכים טענו שהשכל האנושי עשוי לטעות ולכן כיצד ניתן להפקיד את התורה בידי האדם ושכלו האנושי?
האמת היא הסכמת החכמים בשכל האנושי
בברכת התורה אנו אומרים "אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו". 'קצות החושן' מסביר בהקדמתו שכאשר הקב"ה נתן לנו את התורה, הוא נתן לחכמינו את הסמכות לקבוע מה הפרשנות האמתית לתורה, האמת ניתנה לחכמים. "ועל זה השיב הקדוש ברוך הוא, זהו רצוני שתעלה אמת מן הארץ והאמת יהיה כפי הסכמת החכמים בשכל האנושי... וזו היא ברכת התורה אשר נתן לנו תורת אמת שיהיה האמת אתנו".
'קצות החושן' מביא את קושיית הר"ן שהקשה והרי אם דברי חכמינו אינם מכוונים לאמת האלוקית, ייתכן שפרשנות זו יכולה להביא לנזק? והתירוץ הוא שהמצוה לשמוע לדברי החכמים יש בכוחה להחיות אפילו אם אין דברי החכמים מכוונים לאמת האלוקית. 'קצות החושן' מסביר על ידי כך את המשך ברכת התורה "וחיי עולם נטע בתוכנו" שאפילו אם החכמים יטעו ויפרשו אחרת מהאמת האלוקית, הפרשנות שלהם תמיד נוטעת בנו חיי עולם. "לזה אנו מברכין וחיי עולם נטע בתוכנו ומתוכנו יערה וירבה חיי עולם".
סוף דבר
'קצות החושן' מעיד על עצמו בהקדמתו "והרבה יגעתי בחיבורי זה ובדרישות חקרתי ובבדיקות אחר כל מקור וחוצב ההלכה בתכלית העיון", כשם שהובא בסיפור שפתחנו בו שכאדר קם בבוקר נהג לתקן ולחזור על הלימוד מאתמול - ולכן זהו עצמו התירוץ לקושיית המלאכים. כאשר החכמים לומדים תורה ומשקיעים זמן לעיין ולחזור על לימודם ולתקן את דבריהם ומכריעים לפי כללי פסיקת ההלכה והשכל האנושי - זו האמת לפי השכל האנושי ואמת זו קובעת את ההלכה.
לתגובות: [email protected]תגיות: קצות החושן | סידרת 'הקדמות לאמונה'מאמרים נוספים מעלון פרשת דברים תש"פ:
שבת חזון-טוב - הרב דב ביגון
אמונה או שכל - הרב שלמה אבינר
געגועים למקדש - ד"ר מיכאל אבולעפיה
צדק בנישואין א' - אסתר אברהמי
קדושת המשפט בישראל - הרב יורם אליהו
לראות מעבר לקיר - הרב אייל ורד
היום בו כבתה השמש - הרב חגי לונדין
ציון במשפט תיפדה - הרב חגי לונדין

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: