ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


קדושת המשפט בישראל

הרב יורם אליהו

משה רבנו מתאר לעם ישראל את מה שהתרחש בארבעים שנה במדבר ואומר "ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ואתן אותם ראשים עליכם.. ואצוה את שפטיכם בעת ההיא לאמר... שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו...". השופטים מצווים לשפוט על-פי חוקי התורה משפט צדק ואמת.
הרב קוק זצ"ל ראה בהעמדת הדין והמשפט בישראל תהליך חשוב בתחיית האומה בארצה. הוא שירטט את עיקרי המבנה והתוכן של הרבנות בישראל, וכך כתב במאמר המופיע בפנקסיו (פנקס ב, עמ' רכט): "אנו ניגשים להתעסק בדבר היותר מקודש שבחלקי הבניין של האומה... ושהחיינו והגיענו לזמן הזה להתחיל בסידור של יסוד המשפט הקדוש לנו על אדמת קדשנו". הרב אומר שאמנם מצב האומה הוא דל מבחינה חומרית ורוחנית, אבל אנו מתחזקים במשימה כי אנו רואים שלא יד בשר ודם היא העוזרת לנו, כי אם יד ה' עשתה זאת, את כל התהליכים הגדולים של התחיה ורשמי הגאולה, ולכן אנו מבינים את גודל השעה וניגשים לבנות את היסוד הגדול הזה של העמדת הרבנות, וממילא את העמדת המשפט בישראל, על-פי חוקי התורה.
הרב מסביר מדוע עניין המשפט חשוב כל-כך, "יסוד המשפט הוא הצדק האלוקי בעולם, ובשביל כך אנו קוראים בתורה את הדיינים והשופטים בשם 'אל האלוקים'. "ונקרב בעל הבית אל האלוקים". משפטי התורה הם הצדק האלוקי, המוחלט השלם, רק דרכם יזכה האדם למשפט נכון וצודק, כך שדרכם מתגלה טוב ה' וגודלו בצורה שלמה, וכדי לבטא את גודל הדבר, נקרא השופט בתורה 'אלוקים' לומר שהוא מגלה ומבטא את דבר האלוקים בארץ.
כך כותב הרב גם בישראל ותחייתו (פ"ג): "הדינים, דיני תורת אלוקים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון, הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה... יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים לא צומחים מזה". בישראל זה אחרת, מתקיים בנו 'בכל דרכיך דעהו'. כל שאיפות החיים, כל הקניינים, "האושר והכבוד ממקור הקדש הם נובעים, על כן המשפטים הם קדש קדשים בישראל..". חוקי התורה מדריכים את כל מערכת חייו של האדם, הם יורדים עד פרטי הנזקין של שור ובור, אין תחום שהתורה לא מורה בו דרך לאדם כיצד להתנהג.
מכאן אפשר להבין את דברי משה רבנו ליתרו "כי יבוא אלי העם לדרוש אלוקים...". באמירה זו, אומר הרב, משה רבנו "העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות לאותו התוכן האלוקי שמשפטי ישראל באים אליו, ודרישת אלוקים באה יחדיו עם המשפט הישראלי". עצם הידיעה שכשאדם מישראל בא למשפט, הוא בא לדרוש 'אלוקים' והוא קרב אל ה'אלוקים' שהם הדיינים, מעלה את ערכי המשפט לתוכן ולקדושה שיש באמת בחוקי התורה.
שנים רבות אנו סובלים ממערכת משפט שלא חוקי התורה ודיניה לנגד עיניהם, ולעיתים אף חוקים עותומנים ומנדטוריים, עומדים ביסודי פסקי הדין שלהם, ועל-כך באה תפילתנו בכל יום, 'השיבה שופטינו כבראשונה', וממילא, 'הסר ממנו יגון ואנחה', עד שנזכה, "לאור עולם, אור ה', אשר יגלה על-ידי משיח אלוקי יעקב" "והוא ישפט תבל בצדק, ידין לאומים במישרים".


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: