ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


סדר החורבן והבניין. לט' באב

הרב זיו רוה


"מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו: עבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים... אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם. ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות - ע''ז, גלוי עריות ושפיכות דמים... לפיכך הביא עליהן הקב''ה ג' גזרות כנגד ג' עבירות שבידם שנאמר: :"לָכֵן בִּגְלַלְכֶם צִיּוֹן שָׂדֶה תֵחָרֵשׁ וִירוּשָׁלִַם עִיִּין תִּהְיֶה וְהַר הַבַּיִת לְבָמוֹת יָעַר ".
רבנו המהר"ל מבאר גמרא זו באופן נפלא בספרו נצח ישראל . מכל הנבראים שבעולם בחר ה' יתברך את האדם לעבדו, ומכל העמים, בחר להשכין את שכינתו בעם ישראל. מכל המקומות שבעולם, בחר ה' יתברך מקום מיוחד לשכינתו והוא בית המקדש אשר בהר המוריה. קשר נעלם ישנו בין האדם ובין בית המקדש, שכשם שנתן באדם את הנשמה שהיא ניצוץ כבודו, כך הזריח במקדש את כבודו ואורו על פי מעשי בני ישראל. ועל כן היכל בית המקדש בו שכינת ה', מתדמה והולך אחר האדם שהוא היכל כבוד הנשמה, וכך אמרו חז"ל: "כל מי שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיו" .
שלושה כוחות יש בנפש האדם, הכוח הטבעי - ממנו הגידול, התזונה וההולדה, ומרכזו בכבד. הכוח הנפשי - ממנו מידות, יצרים, רגשות ורצונות ומרכזו בלב. הכוח השכלי רוחני - ממנו המחשבה הזיכרון והדעת ומשכנו במוח. בהקבלה לכוחות אלו, סביב בית המקדש היו שלושה מחנות: מחנה ישראל - ירושלים שבתוך החומה, מחנה לויה - בהר הבית, ומחנה שכינה - במקדש. והמקדש נחלק לג' חלקים כחלקי המוח - העזרה, ההיכל וקודש הקדשים. ולכן במקדש ראשון, כיוון שהיו בידם ג' העבירות הקשות ע"ז, ג"ע וש"ד, הביא ה' עליהם ג' פורעניות ככתוב בספר עמוס :"לָכֵן בִּגְלַלְכֶם צִיּוֹן שָׂדֶה תֵחָרֵשׁ וִירוּשָׁלִַם עִיִּין תִּהְיֶה וְהַר הַבַּיִת לְבָמוֹת יָעַר" . הנביא הזכיר בפסוק את שלושת המחנות: מחנה ישראל - ירושלים, מחנה לויה - הר הבית, וציון - מחנה שכינה, וכולם נחרבו.
חטאי ישראל בבית ראשון מחקו את צורת האדם, כיוון שרוח הטומאה חדרה לשלושת חלקי הנפש העיקריים. הכוח הטבעי שבכבד משך לתאווה בלתי מרוסנת אל גילוי העריות. הנקמה, הנטירה והשנאה שבלב, הביאו לשפיכות דמים, ואל המוח אשר שם המחשבה והדמיון, חדרו שיבושי העבודה הזרה המעוותת בצורה שורשית את כל הדעות וההנהגות. ככלל, עבודה זרה היא חותם כשרות לחיי הפקרות של פורקן היצרים הנמוכים ביותר, ונותנת לגיטימציה ודחיפה לשתי העבירות הקשות האחרות, גילוי עריות ושפיכות דמים.
בבית שני לעומת זאת, שנאת החינם שהתפשטה לא פגעה בכוח זה או אחר, אלא בכלל הנפש - באחדות האומה. הריקבון שבשנאת החינם גרם לסילוקו של כוח הכלל. אהבת ישראל מאחדת את האומה לכדי נפש אחת, ולעומתה, שנאת החינם פורמת את הקשר הלאומי. "לית שכינתא שריא באתר פגים". שכינת ה' שעל כלל ישראל, היתה נעדרת מליבות הדורות האחוזים בשנאה לכל מי שלא סבר והלך כמותם, והלכה והסתלקה בתהליך מקביל מבית ה'. חז"ל מספרים כי כשזחה על טיטוס דעתו, יצתה בת קול ואמרה: 'עם הרוג הרגת, קמח טחון טחנת, היכל שרוף שרפת' , וכאומרת: רשע מרושע, דע לך לא באמת אתה החרבת את בית המקדש, אלא עם ישראל החריבו בחטאיו.
רק כשישראל חיים במעלה רוחנית גבוהה כפרטים וכאומה, יכול בית המקדש להתקיים ביניהם. לכן כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו הוא החריבו . לא כל עבירה מביאה לחורבן, ולכן דווקא בתיקון המדויק של ארבעת החטאים שציינו חז"ל, נזכה לבניין בית המקדש השלישי. מצד האמת, אין אנו מבינים עד כמה המציאות חסרה בלא בית מקדש. דומים אנו לעיוור מלידה שלא באמת יודע מה הוא מפסיד, בניגוד לאדם שהתעוור במהלך חייו, אך גם על זה ראוי לבכות. בניין בית המקדש שאנו מייחלים שיבנה במהרה בימינו, דורש מאתנו קומה רוחנית לאומית. אז תשוב המציאות לסדריה האלוהיים, והעולם ישוב לפרוח מחדש. "אוֹר חָדָשׁ עַל צִיּוֹן תָּאִיר וְנִזְכֶּה כֻלָּנוּ מְהֵרָה לְאוֹרוֹ".מאמרים נוספים מעלון פרשת דברים תש"פ:
שבת חזון-טוב - הרב דב ביגון
אמונה או שכל - הרב שלמה אבינר
געגועים למקדש - ד"ר מיכאל אבולעפיה
צדק בנישואין א' - אסתר אברהמי
קדושת המשפט בישראל - הרב יורם אליהו
לראות מעבר לקיר - הרב אייל ורד
היום בו כבתה השמש - הרב חגי לונדין
ציון במשפט תיפדה - הרב חגי לונדין

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: