ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


ציון במשפט תיפדה

הרב חגי לונדין

הרב חגי לונדין

ישנו מכנה משותף בין פרשת דברים לבין הפטרת 'חזון ישעיהו בן אמוץ' אותה נקרא השבת, כהכנה לקראת ט' באב. בשני המקרים ישנה שאיפה גדולה שלעיתים נדמית כמוחמצת. ספר דברים פותח ב'אלה הדברים אשר דבר משה' - ישנם דברים; תוכן עצום שצריך להתגלות לעם ישראל, אולם בהמשך מתבטא משה 'איכה אוכל לבדי שאת משאכם'? עם ישראל מתקשה לקבל את 'הדברים'. על אותו משקל פותח הנביא ב'חזון ישעיהו בן אמוץ' - ישנו חזון; שאיפה אדירה עתידית ונצחית, אולם בהמשך מתברר ש'ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ועמי לא ידע ולא התבונן'.
כיצד אם כן השאיפות הגדולות לא יוחמצו ויתרוממו מן השבר והחורבן? - באמצעות המשפט! פרשת דברים נותנת את התקווה: 'הבו לכם אנשים חכמים ונבונים', הקמת מערכת הנהגה ומשפט. כך גם מסתיימת נבואת ישעיהו 'ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה' - המשפט והצדקה, כלומר המוכנות להוריד את הרעיונות הגדולים לחיי היומיום, למערכת צדק חברתית וא-לוהית - היא הנחמה.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: