ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: עקב
פרשה נוכחית: ראה
פרשה הבאה: שופטים
 


ללמוד ולהתפלל

הרב דוד לנדאו


"משה קיבל תורה מסיני". אבל משה רבינו אינו מלמד אותנו רק איך ללמוד, אלא גם איך להתפלל. מהפסוקים הראשונים של פרשתנו אנו למדים סדרי תפילה וסדרי דרך ארץ. כאשר האדם פונה לשמים, ומבטא את בקשותיו ומשאלותיו - ישנה הדרכה איך ניגשים אל המלך. יש למעלה נכונוּת לשמוע את בקשותיו של האדם, אבל קודם לכל צריכה להיות גישה של כבוד, דרך ארץ ונימוסיות: "לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואחר כך יתפלל" - כך הדריכונו חז"ל ממקור משה רבינו, שאמר "אתה החִלותָ להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורֹתך", ורק אחר כך ביקש: "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה".
נפגשים כאן בבירור חשבון מזעזע וטרגדיה נוראה: משה רבינו לא יכול להיכנס לארץ! "משה שקול כנגד כל ישראל" "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" - אבל נגזרה גזירה "כי לא תעבֹר את הירדן הזה". יש לקבל את הפּסק הזה ואין שום ברירה אחרת. על כן מודיע משה רבינו לעם: אין מה לעשות, איני יכול ללכת אִתכם, אלא יהושע הוא שיכניס אֶתכם לארץ. אבל קודם, עליכם לזכור את הדברים היסודיים והגדולים, מי אנחנו ומה אנחנו, כי "אתכם לקח ד'... להיות לו לעם נחלה", "להיות לו לעם סגֻלה מכל העמים". אתם הנחלה והסגולה הנכנסים לארץ, אשר רבונו של עולם הבטיחהּ לאברהם אבינו באומרו לו: "ואעשך לגוי גדול" .
עליכם להיות המשך של אברהם אבינו, להיות "גוי גדול", ובפרשה שלנו מתברר ומתפרט מה הוא "גוי גדול", במובן של ציבור וקיבוץ חברתי. גדלותו של האדם היא בכך שנברא בצלם אלוקים. היחס והקשר, השייכוּת והדבקות לריבונו של עולם מאירים באיזו מידה את חיי האדם בעולם. בשני פסוקים שבפרשתנו מתבטא היחס הזה. "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרֹבים אליו כד' אלקינו בכל קראנו אליו". במה גדלותו? בתפילה. "ומי גוי גדול אשר לו חֻקים ומשפטים צדיקִם ככל התורה הזאת אשר אנכי נֹתן לפניכם היום". במה גדלותו? בתורה. התורה היא המקור לתפילה ולהלכות תפילה. על כן "מסיר אזנו משמֹע תורה, גם תפלתו תועבה" . התורה היא עצם גילוי האלוקות ודבר ד' לאדם, והתפילה היא דבר האדם אל האלוקים. הערך האמיתי של התפילה האנושית נמשך ממקור האמת האלוקית של התורה. "אינני עֹבר את הירדן, ואתם עֹברים וירִשתם את הארץ", לכן דעו מה אתם, מה חלקכם ומה גדלותכם. אתם עם נחלה ועם סגולה וגוי גדול - בגדלות אמיתית, שהיא השייכוּת לרבונו של עולם בתורה ובתפילה .
מאמרים נוספים מעלון פרשת ואתחנן תש"פ:
כשהנשמה מאירה - הרב דב ביגון
השגחה וקורונה - הרב שלמה אבינר
קצת מידע אמין על קורונה - הרב שלמה אבינר
שיחה לרווקות - הרב אלישע וישליצקי
שמע ישראל - הרב חגי לונדין
שומע תחינה - הרב יורם אליהו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: