ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: עקב
פרשה נוכחית: ראה
פרשה הבאה: שופטים
 


שומע תחינה

הרב יורם אליהו

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור...". חכמינו לומדים מפסוק זה הלכות תפילה חשובות. נאמר במדרש רבה שיש עשר לשונות תפילה והמיוחדת שבכולן לשון תחנונים, שפירושה מתנת חינם, "אמר רבי יוחנן מכאן אתה למד שאין לבריה כלום אצל בוראו שהרי משה... לא בא אלא בלשון תחנונים". כלומר, משה רבנו שעשה כל-כך הרבה דברים נפלאים וחשובים בחייו אינו עומד בתפילה ואומר - ריבונו של עולם ראה את כל המעשים שעשיתי, ובזכותם תשמע לתפילתי - אלא הוא מבקש מתנת חינם כאומר, אינך חייב לי כלום ואם תשמע תפילתי זה בחסד ולא בזכות.
רבי אלעזר במסכת ברכות מלמד את הלימוד הזה ביחס לתפילה בכלל. " גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים ממשה רבנו ואעפ"כ לא נענה אלא בתפילה". הוא לומד זאת מכך שה' אמר למשה 'רב לך אל תוסף דבר אלי עוד', אחר כך הוא אומר לו, 'עלה ראש הפסגה' , שנענה לו לראות את הארץ, מכאן שנענתה תפילתו במידה מסוימת.
מסביר הרב קוק בעין אי"ה, כי נפש של צדיק ראוי להוקיר אותה מצד שתי בחינות. האחת, מצד המעשים הטובים שהם תולדותיהם של הצדיקים, והשניה "הסגולה של הנפש הזכה מצד עצמה המוכתרת בקניין המידות הטובות". היתרון של הסגולה הפנימית הוא גדול מאוד והוא מתגלה בתפילה הזכה, ולכן התפילה נקראת שפיכת הנפש כנאמר 'ואשפוך את נפשי לפני ה'.' וזה מה שבא רבי אלעזר ללמד "שהתפילה מגלה את יקרת ערך הנפש הטהורה מצד יקרתה...". וכשהאדם מכוון לדבר מסוים בתפילתו, שם ה' חוק בהוויה שכפי זכות התפילה וערכה היא תועיל יותר ממשקל המעשים הטובים של המתפלל.
בנוסף, לימדו חכמים שמשה התפלל 515 תפילות כמניין 'ואתחנן'. לכאורה למה משה צריך להתפלל כל-כך הרבה תפילות, הרי אם ה' רוצה למלא את בקשתו הוא כבר ייתן לו אחרי התפילה הראשונה? ובכלל יש לשאול את השאלה היותר מהותית ביחס לתפילה, אם באמת ה' רוצה לתת דבר מה לאדם, למה הוא צריך להתפלל על כך, וכי ה' לא יודע מה חסר לאדם? אלא כאן אנו עומדים על אחד מעיקרי התפילה, שהיא לא נועדה אך ורק למלא את צרכיו של האדם, אלא היא באה בעיקר ליצור קשר ודבקות של האדם באלוקיו, מתוך כך הוא מתרומם ומשתנה, וממילא הוא נעשה ראוי לקבל את מבוקשו, ולדרגה הזו מגיע כל אחד לפי עניינו ומספר התפילות שהוא צריך להתפלל.
תשובה זו עונה גם על שאלה מרכזית נוספת ששואלים על התפילה, הרי הרבה פעמים התפללנו על דבר מסוים, על חולה שיבריא וכדומה ותפילתנו לא התקבלה. והאדם שואל האם התפללתי לחינם? אומר הרב קוק זצ"ל (עולת ראיה ח"א עמ' יב): "אי אפשר לתפילה שלא תעשה את רישומה... אם היא פועלת את פעולתה על-פי המטרה הפרטית המסוימת שלה או מסובבת דרכים רבים ומסובכים אלה הם מפלאות תמים דעים!". כלומר ודאי וברור שהתפילה מתקבלת ומועילה, אין שום תפילה ששבה ריקם, היא עולה לאוצר התפילות ומשם היא פועלת כפי מה שה' יודע שצריך לפעול ולהיטיב לעולם ברגע זה עם התפילה הזו. מדוע מופנת התפילה ברגע זה דווקא לעניין אחר ממה שהתפללנו ורצינו? זה כבר מנפלאות תמים דעים שאין ביכולתנו לדעת ולהבין מסביר הרב זצ"ל.
ניקח מכאן שני יסודות ביחס לתפילה. א. בתפילה איננו באים להקב"ה בתביעה, בהרגשה שהוא חייב לנו, אלא כדלים ורשים מבקשים בתחנונים אף על-פי שאין אנו ראויים, אבל יודעים שבכל מצב שאנו נמצאים אנו יכולים לשאת אליו תפילה. ב. אין תפילה ששבה ריקם. כל תפילה עושה פעולה ורושם בשמים וה' מחליט לאן להוריד את השפע הזה, כך שכל תפילה שאנו מתפללים היא חשובה מאין כמוה וה' מחכה ומקשיב לתפילותינו ולתחנונינו, כי אל שומע תפילות ותחנונים הוא.מאמרים נוספים מעלון פרשת ואתחנן תש"פ:
כשהנשמה מאירה - הרב דב ביגון
השגחה וקורונה - הרב שלמה אבינר
קצת מידע אמין על קורונה - הרב שלמה אבינר
שיחה לרווקות - הרב אלישע וישליצקי
שמע ישראל - הרב חגי לונדין
ללמוד ולהתפלל - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: