ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


בנים אתם לד' אלקיכם

הרב דב ביגון

נכון לעכשיו
בנים אתם לד' אלקיכם
רבי מאיר דורש את הכתוב "בנים אתם לד' אלוקיכם" (דברים יד א): בין כך ובין כך אתם קרויים בנים - בין שאתם סכלים, ובין שכביכול אין בכם אמונה, ואפילו משחיתים ח"ו, אתם קרויים בנים - ולא סתם בנים אלא תיקראו בנים טובים ומעולים ככתוב: "במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי" (עיין קידושין לא, ורש"י שם).
רבי מאיר רואה את טבעו וסגולתו של עם ישראל אשר נבחר על ידי בורא עולם לספר תהילתו ולהמליכו על העולם כולו, ככתוב בהמשך: "כי עם קדוש אתה לד' אלוקיך, ובך בחר ד' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה" (דברים יד ב).
כפירוש רש"י: קדושת עצמך מאבותיך, ועוד: ובך בחר ד'.
דהיינו, לא רק שאנו יורשים את קדושתנו מאבותינו, אלא הקב"ה בחר בנו ובוחר בנו בכל זמן ומקום, כפי שאנו מברכים בכל יום "הבוחר בעמו ישראל באהבה". יחד עם זאת, אל לנו לשכוח שלא רק נבחרנו על ידי בורא עולם אלא מוטלת עלינו החובה לבחור את הדרך והמעשים שבהם נוציא מן הכוח אל הפועל את סגולתנו - את נשמתנו הטובה הגנוזה בכל האומה לדורותיה ובכל ואחד מבני ישראל. כפי שעניין הבחירה החופשית נרמז בסמיכות הציווי "לא תאכל כל תועבה" (יד ג) כי באכילה, באה לידי ביטוי ממשי הבחירה החופשית של האדם המושיט לפיו את מה שהוא רוצה ובוחר.
נכון לעכשיו, הרב קוק כותב על דור התחיה הלאומית "שני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים את קדושת ישראל והתקשרותם האלוקית עמהם. א' הסגולה, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות, טבע שאינו משתנה. והב' - עניין הבחירה, זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. החלק של הסגולה הוא לאין ערוך יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה, אלא שברית כרותה שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעת את גילויה. על כן הכל תלוי על פי רוב המעשה וקדושת האמונה ותלמוד תורה. ובדורנו, דור עקבתא דמשיחא מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא תוכן "זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה" (עיין אגרות הראיה, איגרת תקנה).
אשרינו מה טוב חלקנו שאנו זוכים לחיות בדור של עקבתא דמשיחא שבו מתגלה סגולת ישראל ואנו יכולים לומר בשמחה בפה מלא כרבי מאיר "בנים אתם לד' אלוקיכם - בין כך ובין כך אתם קרויים בנים".
מהמצפה לישועה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)