ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


סידרת 'הקדמות לאמונה' - הקדמת 'אגרות משה': סמכות חכמים לפרש את התורה

נתן קוטלרמאת: נתן קוטלר
ברכתו של ה'חפץ חיים'
במלחמת העולם הראשונה שלטונות הצבא הרוסי ביקשו לגייס את הרב משה פיינשטיין. אך הוא ניסה להשיג פטור מהגיוס ולכן נסע יחד עם אביו לעיירה בשם סמלאוויטש ליד מינסק ששם התגורר יהודי בעל קשרים עם שלטונות הצבא. באותו זמן ה'חפץ חיים' וישיבתו גלו מראדין לעיירה זו והרב פיינשטיין נכנס אליו לברכה. כשה'חפץ חיים' ראה את הרב פיינשטיין הוא אמר לו "שמעתי עליך" ושאל למעשיו בעיירה זו. לאחר שהרב פיינשטיין סיפר שהוא מנסה להשיג פטור מחובת הגיוס, אמר לו ה'חפץ חיים', "שָנינו באבות כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות, דע שנגזרה עליך גזרה, אבל כיוון שאתה מקבל על עצמך עול תורה, יעבירו מעליך את הגזרה". הרב פיינשטיין התרגש מאוד מדברי ה'חפץ חיים' והיה ברור לו שדברים אלו יתקיימו והוא זכר אותם כל ימי חייו (אגרות משה חלק ח' 'מאן מלכי רבנן' עמ' 10).
מהם ה'כתרים' שנקשרו לאותיות?
הרב משה פיינשטיין מביא בהקדמתו את הסיפור בגמרא במנחות על משה רבינו שעלה למרום: "אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: רבש"ע, מי מעכב על ידך? אמר לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות" (כט, ב).
הרב פיינשטיין שואל כמה שאלות: מה הם הכתרים הללו שנקשרו לאותיות ומה תפקידם? וכן מהי כוונת משה רבינו ששאל את הקב"ה "מי מעכב על ידך" באיזה עיכוב מדובר?
אותיות התורה נעשו למלכים
מי יכול להתיימר שהוא מסוגל לפסוק את הלכה? והרי השכל האנושי יכול לטעות והאדם עלול לפסוק ההפך מכוונתו של הקב"ה!
הרב פיינשטיין אומר שזו בדיוק סמכות חכמים. כאשר נאמר שהקב"ה קשר כתרים לאותיות, הכוונה היא שהקב"ה עשה את אותיות התורה למלכים. כשם שלמלכים יש את הסמכות על מדינתם, כך למלכי דרבנן יש את הסמכות על התורה. הקב"ה נתן לחכמים את היכולת לפרש את התורה לפי השכל האנושי. אם החכמים יכריעו בשאלה הלכתית לפי הרוב, אפילו אם ההכרעה היא בניגוד לאמת הטהורה ואינה לפי כוונת הקב"ה - ההלכה תהיה לפי הכרעת חכמים. הקב"ה רצה שהדרך שבה החכמים יבינו את אותיות התורה היא תהיה הדרך המכריעה. "ונמצא שאותיות התורה הם מלכים שעושין כפי מה שמשמע מהתורה לחכמי התורה אף שאולי לא היה זה כהבנת השי"ת". העומק של העניין הוא שלמרות שהאותיות של התורה מלכתחילה ניתנו לפי האמת האלוקית, אך ברגע שחכמים מכריעים את ההלכה, אותיות של התורה 'מתיישרות' לפי הכרעת חכמים. ולכן, יוצא שאם חכמים 'טעו' בהבנת ההלכה, זו אינה טעות כי ההלכה נקבעת לפי חכמים ולא לפי האמת האלוקית המקורית, כי מאז שניתנה תורה "לא בשמים היא".
ערך הגדלת התורה
משה רבינו שאל את הקב"ה "מי מעכב על ידך" ועלינו לברר מה הכוונה בשאלה זו?
הרב פיינשטיין מסביר שמשה שאל את הקב"ה מדוע הוא נתן לאותיות התורה להיעשות מלכים? מדוע הקב"ה נתן את האפשרות שתהיה אמת אנושית בתורה לפי הכרעת חכמים שאולי אף תהיה מנוגדת לאמת האלוקית? מי מעכב שתהיה רק אמת אלוקית אחת?
"והשיב הקב"ה משום שעל ידי זה ידרשו רבי עקיבא וכל החכמים תילין של הלכות שהוא הגדלת תורה ממעט הנכתב והנמסר ולכתוב הרבה כל דבר בפרט אין קץ שהתורה היא בלא קץ וגבול". המפגש בין השכל האנושי לבין התורה מוליד אינסוף אפשרויות להבין את התורה. הערך להגדלת התורה הוא ערך עצמי ועילאי "ה' חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר" (ישעיהו מב, כא).
*) עיונים והרחבות:
ראה: הקדמת 'קצות החושן'; 'שערי יושר' שער ג פרק ד אות סה. וראה: 'באהבה ובאמונה' סידרת "המחלוקת והאחדות" - חלק ג': 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים?!', חלק ד': 'האדם עומד על הארץ ונוגע בשמים' וחלק ח': 'רוב מניין או רוב חכמה?'.
לתגובות: hakdamotlaemunah@gmail.com

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)