ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


הקם תקים עמו

הרב דב ביגון


במצוַת השבת אבדה לבעליה, ובמצוַת הקמת בהמה שנפלה, או פריקה מבהמה שקשה לה לשאת את משאה - נאמר: לא תוכל להתעלם. ככתוב: "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך" (דברים כב א). "כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה השב תשיבנו לו. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו, עזב תעזוב עמו" (שמות כג ד-ה). "לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים עמו" (דברים כב ד), כפירוש רש"י: לא תוכל להתעלם - לכבוש עיניך כאילו אינך רואה אותו.
נכון לעכשיו בתורה מדובר בהשבת אבדה כגון: שור, שה, חמור, בגד וכל אבדה, שמצוה להשיבה לבעליה ואסור להתעלם ממנה. כמו כן מצוה לעזור לבהמה לפרוק את המשא המכביד עליה, או להקים את הבהמה ולעזור להעמיס עליה. משורשי המצוות הללו - שהן באו ללמד נפשנו את מידת החמלה, על הבהמה או על איש המצטער באבדת ממונו וחפציו (עי' ספר החינוך מצוה פ). אם בהמה שהלכה לאיבוד ותועה, אנו מצווים להשיבה לבעליה, קל וחומר בני אדם התועים בדרכי החיים והולכים לאיבוד ומתרחקים מעצמם, ממשפחתם ומעמם, יש מצוה גדולה לקרבם לאבינו שבשמים שהרי כולנו בניו, גם כל מי שתועים והולכים לפעמים לאיבוד בדרכי החיים. כמו כן, אם צריך לעזור לבהמה הרובצת תחת משאה, קל וחומר לאנשים שרובצים תחת נטל הקשיים האישיים הבריאותיים והכלכליים, יש לעזור להם ולהקל על משאם. ואם נפלו ח"ו יש מצוה לעזור להקימם.
בימים הללו ימי התשובה, שהם עת רצון, יש להשתדל ולהתאמץ להשיב את הבנים התועים, ולעזור לאנשים הנופלים כנאמר "איש לרעהו יאמר חזק".
נרבה במעשים ונזכה לתשובה שלמה ותתקיים בנו הבקשה "השיבנו ד' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם".
מהמצפה לישועה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)