ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ

הרב זיו רוה

"כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ" .
כאשר תלמיד חכם אומר רעיון עליון, תורה פנימית, רז מרזי התורה הוא חייב לקיים "וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ". אמנם הוא טיפס לגג בהשגתו הרוחנית, אך כאשר הוא רוצה להעלות מישהו אחר עמו הוא חייב לדאוג למעקה, כדי שלא יפול הנופל ממנו. הרצאת רעיון עמוק חייבת שמירה, חייבת גבולות. אור הגדול בהרבה ממידת כלי המקבלו, עלול לגרום לשבירת הכלים. תמיד צריך לשאוף לטפס לגובה, אך מתוך התייחסות למידת המטפס או השומע. ויש לבדוק שקיים מעקה, לתמיכה ולמעצור, לגדר ולמחסום, אחרת אותו הגג שהיה יכול להוות גובה הבטה עליון, הופך למקור החורבן הרוחני בנפילה נוראה. וודאי נכונה היא הדרשה "חכמים הזהרו בדבריכם " - שימו את דברי הזוהר בדבריכם , אך הפשט לעולם נשאר - היזהרו מן הסכנה, שימו לבכם איך ולמי ובאיזה שלב.
בדורנו ישנה תשוקה לעיסוק בסתרי תורה. זה ודאי דבר רצוי מצד עצמו שכן הוא ביטוי לרצון לדבקות פנימית, להשגה עמוקה, להבנות יותר כוללות ושייכות לכל חלקי התורה. דורנו הוא דור גדול, והעיסוק בתורת הסוד הוא שלב הכרחי בדרך אל חזרת הנבואה שאליה עם ישראל משתוקק כל כך. זהו האור שמוציא את עם ישראל מן הגלות הרוחנית והממשית. התשוקה לרוחניות הפנימית היא תיקון לתאווה הגשמית . אולם תנאי ההשגה לתורת הסוד שהדריכו חכמינו בכל הדורות לא השתנו. הטיפוס לגג הגבוה צריך להיעשות צעד אחר צעד, מתוך מיצוי כל מדרגה טרם המעבר אל זאת שמעליה, ומתוך ליווי של תלמידי חכמים. ישנם ספרי הקדמות רבים לתורת הסוד והעיסוק בהם הוא הכרחי. ההבנות העמוקות מתפתחות בנפש בצורה מודרגת, יחד עם עילוי האישיות במדרגות המוסר, תיקון המידות, העיסוק בצרכי הכלל והשגת התורה הנגלית. ככל שהחסידות והטהרה בנפש גדלות, יש יותר שייכות של האדם לטהרת המושגים העליונים שמתגלים בטיול בפרדס. בלי הכנה ראויה, עלולה נפש הלומד להינזק ח"ו בדרכים שונות. חז"ל רמזו זאת בברייתא העוסקת בתלמידי חכמים ולא באנשים פשוטים: "ת''ר ארבעה נכנסו בפרדס... בן עזאי הציץ ומת, עליו הכתוב אומר "יקר בעיני ה' המותה לחסידיו" . בן זומא הציץ ונפגע ועליו הכתוב אומר "דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו והקאתו" . אחר קיצץ בנטיעות. רבי עקיבא יצא בשלום." כניסה מהירה פנימה או כניסה בשלב שאין האדם עדיין ראוי כמוה כקפיצה מגג ח"ו. כל הנפש מתערבבת והמועיל הופך לרועץ. תחום זה דורש ענווה כמידתו של משה שהיה ירא מלהביט אל האלוקים. גם מי שכבר עוסק בפנימיות התורה צריך שיבחן עצמו כל הזמן, אם הוא באמת ראוי, ומ"מ יעסוק כל ימיו בתשובה.
בהרצאת הדברים טוב שרעיון פנימי יהיה מלובש ברעיונות נגלים. זוהי דרכם של המהר"ל ושל הרב קוק זצ"ל. שני ענקי עולם אלו ינקו בלי צל של ספק את עומק רעיונותיהם מתורת הסוד, אולם תורותיהם הם סתרי תורה מעובדים לשפה הראויה להתגלות. אין הם מציגים בספריהם את מקור הרעיון בשפה רזית המובנת ממילא רק ליחידי יחידים ומהווה גג בלי מעקה, אלא מדברים בשפה נגלית. הסוד מלובש אצלם בהדרכות מובנות וכדרשנות ודקדוק במדרשי חז"ל.
התורה היא מקור חיים. בתורת הסוד ישנם חיים עליונים שאינם מצויים בשום תחום אחר. חיים אלו זקוקים לשמירה, להסתרה. "כְּבֹד אֱלֹקִים הַסְתֵּר דָּבָר" - מבאר המלבי"ם כי "בענינים האלהיים הכבוד הוא ההסתר וההעלם, כי השכל לא ישכיל [אלא] רק דברים הנתונים תחת הזמן והמקום ואשר יש לחוש מבוא בהם, לא דברים הנעלים מחקי ההשגה האנושיית, וכל אשר ידובר בהם הוא רק בדרך משל ובלבוש, והתוך צפון ונעלם. וע"כ אין דורשים במעשה בראשית ובמעשה מרכבה, והחכמים מלבישים הדברים ומסתירים אותו בחידות וברמזים כלהט הברק יציץ ויעלם".
דורנו דור שראוי שישמע דברים עמוקים אך בדרך מובנת, הדרגתית ומודרכת כתורת הרב קוק. בדור שבו הכל אינסטנט, הריגושים החומריים הכי גדולים מוגשים מיד וישר לווריד, צריך לחדד את ההבנה שברוחניות העליונה נדרש עמל עצום והכנה מידתית ותורנית שאורכת שנים רבות. "מֵי הַשִּׁלֹחַ הַהֹלְכִים לְאַט" .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)