ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


בזכות המוסרים נפשם עליה

הרב יורם אליהו

על הפסוק בפרשתנו "הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם לה' אלוקיך" דורשת הגמרא בברכות סג: "הסכת ושמע ישראל כתתו עצמכם על דברי תורה, כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש, מנין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר ' זאת התורה אדם כי ימות באהל".
מסביר הרב קוק בעין איה (שם), התכלית של הנהגת עם בעולם היא, שיהיו בני האדם יושבי הארץ חיים, חיים ממוצעים מסודרים, באכילתם, בעבודתם ובכל דרכי החיים שלהם, הם צריכים לחיות חיים ממוצעים על-פי דרכי התורה והדרכתה. כדי להשיג את המטרה הזו שרוב בני האדם יהיו במדרגה כזו שיודעים לתת מקום גם לעבודת ה' שלהם וגם לצרכי החיים הגשמיים, צריך שיהיו בישראל אנשי מעלה, "יחידים, עומדים על משמרת עבודת הכלל, להתנדב בעבודה רבה, יוצאת חוץ לגבול האמצעי...", צריך שיהיו אנשים אידאליסטיים שכל מטרתם לרומם את הכלל ולהורות לו דרכי חיים, והם חייבים להצלחת מטרתם לעמול לא בדרך הממוצעת, אלא בעמל תורה ועבודת ה' שעות רבות מעבר לממוצע.
הרב מביא דוגמא מאנשי הצבא, אנשי החיל שמדירים שינה מעיניהם שעות רבות, עומדים על המשמר לילות כימים, בגבול, במארבים, באימונים קשים ועוד כדי לשמור על האומה, ובזכותם יכולים האזרחים מהשורה לחיות חיים שלווים ושקטים. הרב אומר שאנשים אלו "מקבלים באהבה את העול הזה, אם בעלי נפש הם, ושמחים בעבודתם", כי הם יודעים שרק כך יוכלו בני אומתם לחיות חיים שלוים ובטוחים.
וכמוהם, אומר הרב, "השרידים אשר ה' קורא העוסקים בתורה, הם אנשי החיל למשמרת, חומה המה לאומה הישראלית בכללה, 'אני חומה' זו תורה 'ושדי כמגדלות' אלו תלמידי חכמים". אנשים אלו, הם חומת המגן של האומה הישראלית, הם חייבים למנוע מעצמם תענוגות מסוימים, שלהמון העם הם ראויים, אבל אנשי קודש אלו, עמלי התורה, חייבים לפרוש מהם כדי להגיע להעמקה ועיון גדול בתורה, ותענוגות הגוף המרובים הללו עלולים להפריע להם, ובדרך זו הם זוכים "להמשיך יפה את הקיום לאור ישראל וחייו האמיתיים". מזכים הם את ישראל לחיות חיים ערכיים ונכונים.
ומכאן לימוד לנו ולבנינו, קיומה של האומה, חומת המגן שלה, תלוי בבחורים שמתנדבים לשאת את משא הקודש הזה להיות עמלים ושוקדים בתורה במשך שנים רבות, בכך הם מעלים את האומה כולה לחיות חיי עמל ופרנסה לאור התורה ועבודת ה'.
הצורך להיות עוסקים בתורה, לא דורש מאותם עמלים להיות מנותקים מהמציאות והחברה. כך עולה מדבריו של המאן דאמר השני בגמרא בברכות שדורש: "הסכת, עשו כתות כתות ועסקו בתורה, שאין התורה נקנית אלא בחבורה". מסביר הרב קוק, "מפני שתורתנו הקדושה היא תורת חיים, שאינה מנהגת את ההולכים בה לחיי נזירות ומאיסה בתענוגיו הטהורים". הרב מגדיר שיש תענוגות טהורים שראוי לאדם להתענג בהם והם "המרימים את המעלה האישית ומשמחים את הלב .." לכן, אומר הרב, "יש בתכונתה את הצורך לחיי חברה ורעות שהוא הדבר המביא לחיים מדיניים יפים ונאים". ולעומת זאת, ההתרחקות מן הבריות והנזירות המופלגת הרחיקו אנשים רבים שניסו דרך זו מקרבת אלוקים שהם ביקשו למצוא, לכן בטבע קנין התורה ולמודה היא מתנגדת להתרחקות הזו ואינה נקנית אלא בחבורה.
שנזכה להרבות בתוכנו לומדי תורה מובחרים כאלו לבניין בית ישראל.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)