ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


צו השעה תשובה מאהבה

הרב דב ביגון

יש להבדיל בין תשובת ישראל בארץ-ישראל לתשובה בגלות. כאשר ישראל נמצאים בחשכת הגלות, בהסתר פנים, נאמר "והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבותך אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחך ה' אלקיך שמה, ושבת עד ה' אלקיך" (דברים ל א-ב). מתרגם אונקלוס: "ותתוב לדחלתא דה' אלקיך". בגלות שבים מתוך יראה. השב מיראה, מפחד מהעונשים וממידת הדין שתחול עליו אם יעבור עברה, אבל לא בגלל עצם העברה. משל למה הדבר דומה? לנהג שאינו עובר באור אדום בגלל הפחד שמא ייתפס על ידי שוטר וייענש. לא בגלל עצם העברה. לעומת זאת, בארץ ישראל נאמר "והביאך ה' אלקיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירישתה, והיטיבך והרבך מאבותיך ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך… כי תשוב אל ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים ל).
בגלות, שהתשובה היא מיראה, שבים עד ה', אבל בארץ ישראל שהתשובה היא מאהבה, דהיינו שהאדם שב מתוך אהבה ואמונה ורצון לעשות את רצון השי"ת ולא בגלל הפחד מתוצאות העברה - שבים אל ה'.
נכון לעכשיו, דורנו דור קיבוץ גלויות. זקוק הוא מאוד לתשובה מאהבה, תשובה שהיא תוצאה מאהבת האדם, האומה והבריות - ומעל הכל תשובה מאהבת השם יתברך - כי האוהב את ה' חס על כבודו וחפץ מאד בהתגלותו, ובפרט חס על כבודם של ישראל וארץ ישראל וירושלים, שגילוי כבודם הוא גילוי כבוד ה' בעולם (מסילת-ישרים, בביאור חלקי החסידות).
אשרינו מה טוב חלקנו ודורנו, שיותר ויותר מתנוצץ אור התשובה בארצנו, ונזכה שהשנה הבאה עלינו לטובה תאיר באור גדול של תשובה מאהבה. ויהיו "כלם מקבלים עליהם עול מלכות שמים זה מזה ונותנים באהבה רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח…" ומתוך כך "מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה" (מתוך התפילה).

בברכת שנה טובה ומתוקה
שנת תשובה מאהבה
מהמצפה לישועות


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)