ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויחי
פרשה נוכחית: שמות
פרשה הבאה: וארא
 


סדר הגאולה

ד"ר מיכאל אבולעפיה

בפרשתנו, אחרי בירור עניין הברית, אנו נפגשים בעניין אחרית הימים, סדר הגאולה והתשובה שלנו. יש הדרגה. סדר הגאולה מתחיל ב"ושב ד' אלהיך... וקבצך" - קיבוץ גלויות. וברמב"ם, בסוף הלכות מלכים, יש דברים ברורים על תפקידי מלך המשיח. קודם כל הוא מקים מלכות ישראל, ולא מתעסק ב"מעשי ניסים". המלכות קודמת למקדש, והיא היסוד. ומן היסוד הזה יש עוד רשימה של דברים: בניין המקדש, קיבוץ נדחי ישראל, סנהדרין. ואחרי הגדרה זו אומר הרמב"ם: מי שכופר בו, כופר בתורה ובמשה רבינו, שנאמר "ושב ד' אלהיך... וקבצך". מכאן שמשיח מן התורה, כי קיבוץ גלויות זה משיח. מעשה ד' שמתגלה בַהתקבצות, במדרגותיה השונות, הוא הכנה ויסוד למלכות ישראל.
כשם שהגאולה היא הדרגתית, כך גם התשובה: תחילה "ושבת עד ד' אלקיך" ואחר כך "כי תשוב אל ד' אלקיך". יש סדר אלוקי סיסטמתי. תחילה יש לבוא הביתה, ובתוך כך יופיע הטיפול האלוקי של מילת הלב, "ומל ד' אלקיך את לבבך", בהדרגה, קמעא קמעא. גם בהופעת הגאולה במציאות המעשית והמדינית יש מדרגות. העיכובים והסיבוכים שקיימים בינתיים, אינם מהווים ביטול, חס ושלום. מעשי ד' נעשים על ידינו, בצבאיות ובפוליטיות, רק ישנה קצת התעכבות. וכך, המדרגה הגדולה הזו של "מילת הלב" אינה מופיעה מיד בהתחלה, וגם לא בסוף, אלא באמצע, בהדרגה. יש מדרגות בתיקון זה, שבא על ידי שכנוע ועל ידי הסברה.
מדובר פה על כלל ישראל שהוא גוף אחד הכולל את כל הפרטים. רבונו של עולם יעסוק במילת הלב של כלל ישראל. אבל אין זה מספיק. יש טיפול אלוקי מיוחד לכל אחד, "את לבבך" - לחוד, ו"את לבב זרעך" - לחוד. "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" , אבות לחוד ובנים לחוד. כאן נפגשים בפדגוגיה האלוקית, וכך עלינו להתנהג. אותה מילת הלב, שמופיעה על ידי הדרכה ושכנוע, הסברה ולימוד, אינה יכולה להיות בסגנון אחד ובתכסיס אחד לאבות ולבנים, במיוחד בדורות של אחרית הימים, במפנה ההיסטורי הנורא והאיום הזה. אמנם זה מסובך, אבל אי אפשר להתחמק מזה, וצריך לימודים ומאמצים כדי להגיע לזה. מי שידבר אל הבנים, לבחור מקיבוץ 'השומר הצעיר', בסגנון של האבות, אפילו דברי קודש עצומים ונוראים, כגון פרק של הספר "ראשית חכמה", דומה למי שמדבר בהתלהבות וביראת שמים בתורכית עם צרפתים. זהו דבר יסודי שבסדר התנהגותנו.
בתשובה יש מצבים שונים, מצד הבחירה האנושית. האדם בוחר מכח השפע האלוקי שחל עליו. "ומל ד' אלקיך את לבבך" - זה מתגלה מן השמים על ידינו, על ידי שכנוע והסברה, כפי שאמרנו. הגאולה מופיעה מתוך הברית. אין תנאי בקיבוץ הגלויות. אין תנאי של תשובה ועבודה. אלא התשובה מופיעה על ידי הגאולה ומתוך הגאולה, ונמשכת ומתפתחת יותר ויותר מתוך קיבוץ הגלויות .


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)