ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


מדרגות בבריאה

הרב דוד לנדאו

שבת היא מעין עולם הבא, פגישה של העולם הזה עם העולם הבא. העולם הבא נקרא עולם שכולו ארוך , והעולם הזה הוא חלק ממנו. הפרוזדור הוא חלק מן הטרקלין . וזהו כל אושרו של העולם הזה, שהוא מואר, דבק, מחובר ויונק משפע העולם הבא. כך היא המציאות, אבל עלינו להכיר אותה, להבין שהעולם הזה דבק בעולם הבא. תכונתם של ישראל היא "ואתם הדבקים בד' אלהיכם" . אבל לא רק אנחנו דבקים בד', אלא גם הפרחים והאבנים, וכל שמים וארץ, כמו שכתוב: "ואתה מחיה את כלם" .
יחד עם זה יש מדרגות: אנו דבקים בד' מתוך הכרה וידיעה, אנחנו "עם יודעי אלהיו" . כמו כן "חביב אדם שנברא בצלם" זו עובדה, בין שהאדם יודע, בין שאינו יודע. אבל "חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם", כלומר, יש חיבה יתרה כשזה נודע לו, בידיעה ובהכרה במהלך סדר חייו. ו"חביבין ישראל שנקראו בנים למקום", בין שזה נודע להם בין אם לא. "עם זו יצרתי לי" , זו יצירה אלוקית שאינה תלויה בידיעת האדם או ברצונו. אבל כשנודע הדבר, יש חיבה יתרה.
כשם שישנן מדרגות בקדושה ובתורה ובכל דבר, כך יש מדרגות במעבר בין "עד שלא נברא העולם" לבין "משנברא העולם". יש מדרגות בגילוי האלוקות בעולם, במעבר מ"קדיש בשמי מרומא עילאה בית שכינתיה", אל העולם הזה עם צרותיו, סיבוכיו, צמצומיו, מחשכיו ומאוריו. בימים הנוראים אנו אומרים על רבונו של עולם: "עימיה שרי נהורא", עמו האור, האמת העליונה - "לא יגורך רע" .
מעשה בראשית הוא בירור סדר המדרגות של גילוי האלוקות בעולם: ממה שמעל העולם עד זה העולם. זהו דבר מסובך ביותר: לא ברגע אחד עוברים ממה שנראה כאין וכאפס למה שנראה לנו מציאות - מן התעלומות אל הגילוי. ב"כוזרי", אשר הוא קודש קדשים, וכל מילה בו היא בשקל הקודש, מופיע ביטוי: "והגיד להם הנעלם" . הפרשה של היום, הפרשה הראשונה של תורה, היא הודעת הנעלם אל הכלל. לכן אין דורשים במעשה בראשית ברבים, מפני שיש צורך לשם כך בהכרה של אמונה גדולה .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)