ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


סידרת 'הקדמות לאמונה' הקדמה לשו"ת מהרש"ם: האמון בגדלות האדם לעשות מארץ - שמים

נתן קוטלר


הרב שאין הברד יורד על שדותיו
מסופר שרבי יצחק הכהן שבדרון (בנו של המהרש"ם) היה רב בחאצעמר במשך שש שנים, אך החליט לעזוב את הרבנות ולהתפרנס ממעשה ידיו. הוא התיישב בכפר וקנה שדות וכרמים, ה' הצליח את דרכו והוא התעשר, וכך ישב שם על התורה והעבודה שבע עשרה שנה. הוא היה נקרא בפי הגויים שבסביבתו "הרב שאין הברד יורד על שדותיו". במשך כל שבע עשרה השנים הללו, היה הברד יורד על כל השדות ומקלקל את התבואה, אך על השדות שלו לא ירד ברד. ונתקדש שם שמים על ידו, כי הוא לא העסיק גויים בשבת בנכסיו אפילו בדרכים המותרות. ולכן כל הגויים אמרו בסביבתו "זה הרב ששומר שבת כהלכתו, שומר ה' את שדותיו". ונתקיים בו הכתוב "וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ" (דברים כח, י) .
מדוע התנגדו המלאכים?
רבי יצחק הכהן שבדרון כתב הקדמות לשני החלקים הראשונים לשו"ת המהרש"ם של אביו. בהקדמתו 'ההוד וההדר, הנגלה והנסתר' לחלק השני של השו"ת - מביא את הגמרא המפורסמת במסכת שבת "ואמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מה לילוד אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? 'מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ וּבֶן אָדָם כִּי תִפְקְדֶנּוּ' (תהלים ח, ה). 'ה' אֲדֹנֵינוּ מָה אַדִּיר שִׁמְךָ בְּכָל הָאָרֶץ אֲשֶׁר תְּנָה הוֹדְךָ עַל הַשָּׁמָיִם' (תהלים ח, ב)!" (פח, ב).
מדוע התנגדו המלאכים לנתינת התורה לאדם? והרי התורה שייכת לבני האדם!
רבי יצחק שבדרון מפנה את תשומת לבנו למילים בפסוק שהזכירו המלאכים "אֲשֶׁר תְּנָה הוֹדְךָ עַל הַשָּׁמָיִם" – מה פירוש של המושג 'הוד' ומדוע התנגדו לתת אותו לבני האדם?
התשובה היא "אבל תנה הודך על השמים – כלומר חלק הנסתר הרוחני יותר שייך לנו ולא לבני אדם" (בסוף הקדמה הנ"ל). המלאכים אמנם לא התנגדו לתת לבני האדם את החלק הנגלה שבתורה, אך הם התנגדו לתת לבני אדם את החלק הנסתר שבתורה כי טענו שאין זה שייך לאדם.
אולם הקב"ה אמר למשה רבינו "החזר להן תשובה!" אמנם האדם עלול לחטוא, אך הוא גם מסוגל לעשות תשובה ולהתרומם לשלמותו. אך משה רבינו "אמר לפניו: רבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם". המלאכים טהורים, גדולים יותר מן האדם כי אין להם חטא ואינם צריכים לחזור בתשובה.
האדם גדול ממלאך
הקב"ה אמר לו: "אחוז בכסא כבודי, וחזור להן תשובה". מה סוד כסא הכבוד? "כֹּה אָמַר ה' הַשָּׁמַיִם כִּסְאִי וְהָאָרֶץ הֲדֹם רַגְלָי" (ישעיהו סו, א). מדוע נקראו שמם שמים? רש"י כותב ע"פ המדרש "אש ומים, שערבן זה בזה ועשה מהם שמים" (בראשית א, ח). אפילו שמדובר בשני הפכים הקב"ה עשה שלום ביניהם שנאמר "עֹשֶׂה שָׁלוֹם בִּמְרוֹמָיו" (איוב כה, ב) וכדברי חז"ל "תני רבי שמעון ב"י לפי שהרקיע של מים והכוכבים של אש והן דרים זה עם זה ואינן מזיקין זה את זה לפיכך עושה שלום במרומיו" (ירושלמי ראש השנה ב, ד).
ולכן כאשר הקב"ה אמר למשה רבינו לאחוז בכסא הכבוד, הכוונה היא שהקב"ה בחר את השמים להיות כסא הכבוד שלו דווקא משום שיש בהם שני הפכים. באותה דרך הקב"ה בחר לתת את התורה לבני האדם דווקא משום שיש בהם שני הפכים: חומר ורוח. ובכל זאת הקב"ה מאמין באדם שעל ידי התורה יוכל להגיע למדרגה גבוהה יותר מאשר המלאכים.
רעיון זה מסביר גם את דברי משה רבינו למלאכים: "אמר לפניו: רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה...לא תרצח לא תנאף לא תגנב, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם?" המלאכים אינם זקוקים לתורה כדי להגיע לשלמות גדולה יותר מאשר מדרגתם הנוכחית, מה שאין כן אצל בני האדם. "הלא לא תבואו לשום שלמות יותר ע"י התורה, אבל אנחנו בני אדם בעלי החומר לא נוכל לבא לתכלית השלמות זולתה" (בהקדמה שם).
לעשות את הארץ שמים
בנוסף, החלק הנסתר של התורה מלמדנו את ההשפעה של מעשינו לא רק על עצמנו אלא גם על כל העולם והעולמות העליונים, כדברי הקדמת הזוהר הקדוש על הפסוק "וָאָשִׂים דְּבָרַי בְּפִיךָ וּבְצֵל יָדִי כִּסִּיתִיךָ לִנְטֹעַ שָׁמַיִם וְלִיסֹד אָרֶץ וְלֵאמֹר לְצִיּוֹן עַמִּי אָתָּה" (ישעיהו נא, טז) .
"וגם אנו צריכין להשלים גם את הארץ ולהפוך הכחות הרוחנים אשר בהארץ אשר נתלבשו בלבוש גשמי לבוש הארציי לתכלית השלימות ולהסיר מהם הלבוש הגשמי ולהלבישה שני שיתהפכה לרוחני ולעשות מארץ שמים וכנ"ל וזה בלתי אפשרי רק בהתורה הנגלית והנסתר" (בהקדמה שם).
חז"ל אומרים שהמלאכים הבינו את סוד נתינת התורה לאדם "מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא, שנאמר ה' אֲדֹנֵינוּ מָה אַדִּיר שִׁמְךָ וגו' (תהלים ח, י)". ורבי יצחק הכהן שבדרון מסיים: "דגם בכל הארץ אדיר שמך על ידי נתינת התורה לבני אדם שמהפכין הגשמי לרוחני ועושין מהארץ שמים ועל ידי זה מה אדיר שמך בכל הארץ".
לתגובות: hakdamotlaemunah@gmail.com


תגיות: סידרת 'הקדמות לאמונה'מאמרים נוספים מעלון חג הסוכות תשפ"א:
- הרב דב ביגון
שו"ת הדבקה וסגר - הרב שלמה אבינר
דירת קבע ודירת עראי - הרב יורם אליהו
השמחה בנישואין - אסתר אברהמי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)