ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


השגחת ד' והקורונה

הרב שלמה אבינרהקורונה הוא ענין בריאותי, אבל גורר משבר כללי, בהיותו נוגע לחינוך, לכלכלה, ליחסים משפחתיים, לתרבות הפנאי, לסגירת בתי כנסת. שאלות רבות נשאלות כגון מה רצון ד'? כיצד עלינו להתייחס למאורעות אלה? הן מובאות כאן בקיצור, לא לפי הסדר. כמובן, יש להודות בענווה, שאין לנו תשובות על הכול, וכמו בכל דבר, יש תשובות שונות לאותה שאלה, מכל מקום יש לקוות ששורות מועטות אלה יעזרו לנו לחשוב, לשפר את מעשינו ולהתקרב יותר אל ד'.
ש: למה ד' מרשה לרע להופיע בעולם?
ת: העולם לא נברא שלם מהרגע הראשון, אלא מתעלה בהדרגה. בעשרה מאמרים נברא העולם, והלוא במאמר אחד יכול להבראות, אלא ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים אותו עולם, ומרימים אותו מדרגה אחר מדרגה. בעצם, כל ספר איוב דן בשאלה כבדה זו.
ש: האם אפשר להבין למה מופיע דבר רע מסוים?
ת: לא. רק ד' יכול לגלות לנו על ידי נביאיו, או יגלה לנו בעתיד, כיוון שהיום אין נבואה.
ש: אם ד' טוב לכל, למה הוא נותן לאנשים רעים להזיק לזולת?
ת: כי זה חלק מטובו, לתת לאדם בחירה חופשית, להיטיב או להרע. כבר בהתחלה, אדם אכל מעץ דעת טוב ורע, כלומר, מחליט אם לעשות טוב או רע, כדברי הרמב"ם בהלכות תשובה ובשמונה פרקים.
ש: כך יהיה לעולם?
ת: לא. באחרית הימים, ניטהר ונזדכך, על ידי קיום תורה ומצוות, וכל רצוננו יהיה רק לטוב.
ש: הרע ייעלם או ייהפך לטוב?
ת: תלוי מה. אבל עתה עבודתנו על פי תורה היא להתאמץ מאוד לעשות את הטוב ולהתרחק מהרע, הן בין אדם לד', הן בין אדם לחברו.
ש: מי קובע מה קורה בעולם - ד', חוקי הטבע, או האדם?
ת: בגלוי - האדם, בסתר - חוקי הטבע, ובסתרי סתרים - ד'.
ש: זה לא מעצבן שיש לאדם בחירה חופשית?
ת: להפך, אילו לא היתה לאדם בחירה, היה בא חס וחלילה בטענות על ד' שהוא כמו דיקטטור. אם כי, בחשבון ארוך, אין בחירה חופשית, והכל יהיה טוב.
ש: יש אנשים שסובלים כל כך בגלל הקורונה. למה ד' עוזב אותם ואינו עוזר להם?!
ת: חס וחלילה, ד' לא עזב את הארץ, רק שאיננו מבינים כיצד הוא עוזר.
ש: אם ד' מנהיג את העולם, אז מה תפקידנו?
ת: ד' שם אדם וחוה בגן עדן וציווה עליהם "לעובדה ולשומרה" אנחנו עובדים בשביל ד'.
ש: ד' רחוק מאיתנו או הוא בתוכנו?
ת: הוא סובב כל עלמין וממלא כל עלמין, (עיין שער היחוד והאמונה בספר התניא ושער ג' בספר נפש החיים). הוא טרנסצנדנטי ואימננטי (מעל ובתוך). אורו חי בקרבנו, והוא יתברך לעילא לעילא.
ש: האם כל הקורונה אינה מעשי ידי השטן?
ת: השטן אינו ישות עצמאית אלא עבד ד' כמבואר בפרק ראשון של איוב. ומיהו השטן? חז"ל אמרו: הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות (בבא בתרא טז, א).
ש: כיצד להתייחס למשבר הבריאותי ולמשבר הכלכלי?
ת: זו הזדמנות לחשוב על משמעות העולם ועל משמעות חיינו.
ש: האם זה סימן מן השמים למשהו? לביאת המשיח?
ת: אין אנו נביאים, איש אינו יודע את סודות ד' יתברך, יש להיזהר מכל מיני מתנבאים לכל הכיוונים שיוצרים חרדות או תקוות שווא. אלא זו הזדמנות עבורנו לעשות חשבון נפש, איך אנחנו מתנהגים ואיך אנחנו עושים דבר ד'.
ש: חכמים דיברו על חבלי משיח, אז אולי הצרות שלנו מבשרות את ביאתו?
ת: אשה שיש לה צירי לידה, אינה יולדת מיד אחרי הציר הראשון, אלא אחרי צירים רבים. כאשר מציגים כל משבר כמשבר האחרון, מעייפים את האנשים. אלא יש לחכות למשיח בכל יום, כאמור להתנהג בצורה המתאימה לבואו כל יום, כגון להעצים את אהבת הבריות.
ש: האם הקורונה הוא עונש מן השמים?
ת: לאו דווקא. וכי נאמר שהשואה הנוראה הייתה עונש?! הרי עכשיו, גם אנשים חפים מפשע סובלים, כגון זקנים, ילדים קטנים, או חולים כרוניים. כבר אמרנו לא לשחק שוליית נביא.
ש: כיצד אפשר לסכם מה שעובר עלינו?
ת: מוקדם מדי, אין לנו פרספקטיבה, אנו עדיין באמצע. אך אנו כבר נקראים לחשוב, ורק בסוף נוכל לערוך מאזן כולל.
ש: האם המגפה מביאה אותנו לגאולה שלמה?
ת: צריך רצינות להבין שהגאולה השלמה היא דבר עמוק ביותר. ב"ה זכינו לאתחלתא דגאולה, ואף הרבה יותר מזה, ועל כך יש להודות לד' יומם וליל. אבל הגאולה השלמה עדיין רחוקה היא.
ש: מה הסמכות של הממשלה לקבוע הוראות בעניין הקורונה?
ת: כמו לכל עניין אחר, היא יונקת משלוש מקורות א. מלך, לכל הנהגה מוסמכת ומוסכמת, יש במידה מסוימת דין מלך, כדברי מרן הרב קוק, בשו"ת משפט כהן. ב. דינא דמלכותא דינא, שלפי רוב הראשונים, הוא גם בארץ ישראל. ג. שבעה טובי העיר, כלומר נבחרי העיר, והוא הדין טובי המדינה.
ש: ואם זה נגד התורה?
ת: אז זה בטל ומבוטל, כדברי הרמב"ם הלכות מלכים פרק ג. אבל ההנחיות אינן נגד התורה, אלא בעד התורה, בעד ונשמרתם מאד לנפשותיכם. פיקוח נפש.
ש: מה הסברא הפנימית. שיש לשמוע לממשלה?
ת: כי רצון ד' מתגלה דרכה. לב מלכים ביד ד', אפילו ריש גרגותא, אחראי על המים, משמיא מוקמי ליה, מן השמים מעמידים אותו, שנאמר: "והמתנשא לכל לראש" (בבא בתרא צא, ב). ד' לא עזב אותנו.
ש: למה סוגרים בתי כנסת? במזמור צא מבואר שההולך בדרכי ד', הינו מוגן. שלוחי מצווה אינם ניזוקין (פסחים, א-ב)?
ת: איפה ששכיחא היזקא, הם כן ניזוקין, ועיין באריכות במסילת ישרים סוף פרק ט, שגם לקיום מצווה אין להסתכן. רבנו אברהם בן הרמב"ם מסביר לנו בספר המספיק לעובדי ד', שער הביטחון, שאם ד' הבטיחנו משהו, אז יש לסמוך עליו, אבל אם סומכים עליו בדבר שלא הבטיח, אז זו חוצפה.
ש: למה ד' שולח לנו צרות? הוא לא אוהב אותנו?
ת: איננו יודעים, אך זה לטובתנו. איננו יודעים למה. ודאי ד' אוהב אותנו.
ש: הקורונה מייאשת.
ת: יש לראות את העתיד.
ש: הקורונה גורמת לנו סבל.
ת: נכון, לכן צריך לעזור לחולים ולזקנים ולשאר סובלים. זו הזדמנות להרבות חסד.
ש: העתיד מעורפל, והספק אוכל אותנו. מה לעשות?
ת: צריך גבורה ללמוד לחיות בתנאי אי-וודאות, להיאחז במה שודאי, שהוא גדול וחזק לאין ערוך.
ש: למה תפילותינו שהמגפה תחדל אינן מועילות?
ת: כל תפילה מועילה אך אינה קסם, אלא הכול הוא רצון ד'.
ש: למה דווקא עכשיו הופיע וירוס?
ת: היו נגיפים בכל הדורות ובכל הארצות, אך שכחנו. וכמובן הנגיף המסוכן היותר הוא יצר הרע.
ש: למה בכלל יש ייסורים?
ת: כדי להשתחרר מן החומריות וכדי להתקרב אל ד'.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)