ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


שורש כלל ישראל

הרב דוד לנדאו

פגישה עם אברהם אבינו היא פגישה עם שלמות קיום תורה ומצוות. אברהם אבינו הוא שורש כלל ישראל. האבות הם היסוד השלם של בית ישראל, מה שכולל כמובן גם את האמהות, כגון רחל ולאה עליהן נאמר "אשר בנו שתיהם את בית ישראל" . יש אצל חז"ל מאמרים שמבארים את מדרגות האבות והאמהות. רש"י מזכיר ששרה היתה נביאה, ואף עלתה בנבואה על אברהם אבינו, כמו שכתוב: "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקֹלה" . לעומת זאת, על אברהם נאמר: "עקב אשר שמע אברהם בקֹלי וישמֹר משמרתי, מצוֹתי חֻקותי ותורֹתי" . ההדגשה היא על צד התורה. אלה הם שני הצדדים הרוחניים של שייכות אלוקית: תורה ונבואה. אברהם אבינו הכיר את בוראו , ומתוך לימוד של תורה הוא הגיע לקיום. באופן יסודי בניין בית ישראל מורכב משני צדדים יחד: האב והאם, והם אינם נפרדים, חס ושלום. הצד של תורה - אצל אברהם, והצד של נבואה - אצל שרה.
המציאות והטבע שלנו הם עילאיים. מתוך כך המוסר שלנו חייב להיות עילאי. נקודה זו קובעת את כל המהלך המוסרי שלנו. כשיש ניתוק בדבקות ובשייכות האלוקית שלנו, חלילה, נשקפת סכנה גם לישרות המוסרית האנושית הפשוטה שלנו. עניין דומה, סיפר אאמו"ר הרב זצ"ל בשם הנצי"ב זצ"ל. הנצי"ב היה אדם ענקי, גאון וקדוש וקשור לישוב ארץ ישראל. הוא לפעמים קרא עיתון, ולא הקדיש לכך זמן רב אלא רק מעט כדי לדעת מה נשמע בכלל ישראל ובעולם. פעם הראה לאאמו"ר הרב זצ"ל בעיתון ידיעה מאמריקה. ב"בית המדרש לרבנים" הרפורמים חגגו את יום ההולדת של "רבם", וייס, שחל בט' באב, על ידי עריכת מסיבה וחגיגה בו ביום. מלבד זאת, סופר שם באריכות מה אכלו בסעודה - כל מיני מאכלי תאוה של גויים: סרטנים ועוד מיני שרצים. אמר הנצי"ב שבסוף פרשת שמיני כתוב "אל תשקצו את נפשֹתיכם בכל השרץ" ואחר כך שוב: "ולא תטמאו את נפשֹתיכם בכל השרץ", כי יש סוגים שונים במאכלות אסורות: יש דברים שאסורים לנו ומותרים לגויים ואין נפשו של אדם קצה בהם, כגון חזיר, ויש מיני מאכלים משוקצים שנפשו של כל אדם קצה בהם. מסביר הנצי"ב זצ"ל: "אל תשקצו את נפשֹתיכם בכל השרץ" - האסור על פי התורה. ואם תורידו מעצמכם את צלם האלוקים המיוחד לכם, של תורה ומצוות, זה ישפיל אתכם עד כדי כך שתאכלו אפילו דברים שנפשו של אדם קצה בהם .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)