ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


שלשלת האבות

נתן קוטלר

בפרשתנו אנחנו זוכים להיפגש עם יצחק אבינו. בכל דבר יש מדרגות. העולמות מופיעים בהדרגה, בהתפתחות: "בעשרה מאמרות נברא העולם" . כמובן, העולם העליון ביותר הוא קרוב יותר למלכות, קרוב יותר לקדושה. העולם העליון הוא אלוקי יותר, הוא מעין סיכום של צלם אלוקים, הכולל את הכול. העולם השני - קצת למטה ממנו. יחד עם זה, צריך להבין שכל המדרגות אינן נפרדות. אין פירוד, חס וחלילה. יש חילוקים והבחנות אבל לא פירוד. בדומה לכך, יש את העולם הראשון של אברהם אבינו, העולם השני של יצחק אבינו, והעולם השלישי של יעקב אבינו - לכל אחד ואחד מהם, קדושתו האלוקית הנפלאה המיוחדת שלו, ועם זאת הם משולבים ומקושרים. בסיומו של עניין אברהם אבינו, חייבים להופיע "פלאי-הפלאים" של יצחק אבינו. המציאות האלוקית של "לך אתננה" , שהתחילה להתגלות בקניין כסף של אברהם אבינו, ממשיכה להופיע בעובדה הנפלאה של אחיזת הדורות, בהתחלת פרשתו של יצחק. אף היא שייכת לסדר של יצחק. מתוך כל הטיפולים ביצחק, המתחילים בעקידה, הולכת ומתגלה מהותו הפנימית.
מתוך כך מתבלטת ההבחנה בין יצחק לישמעאל, כפי שמודגש בספר הכוזרי, שיש הבחנה פנימית גזעית ברורה . ישראל הוא עם ד' השייך לארץ ד', מתוך ההבטחה האלוקית, אבל הבטחה זו לביתו של אברהם אבינו מתקיימת ומתגשמת דווקא אצל יצחק אבינו. חז"ל מודיעים לנו שהארץ הזאת שייכת לנימולים לשמונה. כאן מתגלה ההבדל בין יצחק לישמעאל. ברית מילה, עניינה קדושת הגוף, קדושת הנשמה שמתגלה בגוף, "בריתך אשר חתמת בבשרנו". ברית קודש זו וברית ד' בארץ הן עניין אחד. וברית מילה במובנה השלם, היא המילה לשמונה ימים. אמנם, עכשיו, הדברים מאוד מסובכים בינינו לבין ישמעאל ביחס לקניין הארץ, אבל הם עתידים להתברר, כדברי בעל הטורים בסוף פרשתנו על סמיכות הפסוקים: "על פני כל אחיו נפל" - "ואלה תולדֹת יצחק": "לומר כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אזי יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק".

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)