ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


תהליך הגאולה רצוף בסיבוכים

הרב דב ביגון

קודם ירידתו של יעקב אבינו מבאר שבע לחרן, הוא מתמלא בתורה בבית מדרשם של שם ועבר במשך ארבע עשרה שנה, וכן מתחזק על ידי החלום הנפלא, חלום הסולם שרגליו מוצבות ארצה וראשו מגיע השמימה, ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו, וד' ניצב עליו לשומרו ומבטיחו שהירידה תהיה לצורך עליה, הוא ישמור עליו וישיב אותו לארץ ישראל. ככתוב "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך" (בראשית כח טו). ומה דיבר אליו? "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך" (שם יד) כהבטחות שהבטיח ה' יתברך לאברהם אבינו.
חלומו של יעקב אבינו הוא החלום של עם ישראל לדורותיו. היציאה מבאר שבע, ההליכה לחרן, והשיבה לארץ ישראל הן בבחינת ירידה לצורך עליה. יעקב יצא מהארץ לבדו, אבל חזר ברכוש גדול, עם משפחה ברוכת ילדים שמהם מתפתח וגדל עם ישראל מאז ועד היום ועד בכלל.
נכון לעכשיו, ומה היתה ירידתו של יעקב? יעקב אבינו מרגע לידתו כשאחז בעקב עשיו ועד יומו האחרון היה נתון לסבל רב, לאורך כל חייו היו לו סיבוכים עם עשיו, עם לבן הרמאי, בתוך המשפחה, הילדים שרבו ביניהם, מות רחל מכירת יוסף ועוד. ואפילו בימיו האחרונים שהיה משכל את ידיו ושם ימינו על אפרים ושמאלו על מנשה...
כיצד החזיק יעקב אבינו מעמד במשך כל חייו בכל הסיבוכים האלו? אלא כתוב "ותתן אמת ליעקב", בכל דרכיו, היה איש אמת גם עם עשיו ולבן.
יעקב אבינו לא מת! אנחנו עם ישראל לדורותיו הננו יעקב אבינו, נקראים על שמו 'עם ישראל' ולמרות כל מה שעברנו, אלפי שנים של סבל וייסורים נשארנו עקביים באמת שלנו, ונאמנים לתורתנו הקדושה, תורת אמת, אשר היא מאפשרת לנו לנתב את חיינו הלאומיים, החברתיים המשפחתיים, ולמרות הסיבוכים להיות נאמנים לה. תורתנו הקדושה היא ה"וויז" של עם ישראל לדורותיו.
ולא ירחק היום ונראה עין בעין שמכל הסיבוכים שאבותינו עברו ואנחנו עוברים כיום, תצמח הגאולה השלמה והישועה השלמה ונזכה לבניין בית מקדשנו במהרה ימינו.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)