ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


יעקב אבינו

הרב דוד לנדאו

דמות יעקב אבינו חקוקה על כסא הכבוד . זאת דמותו של האדם, של האדם הכלל-אנושי ושל האדם מישראל - "אתם קרויין אדם" . צרות, סיבוכים וסבל, שזורים במהלך חיי האדם, מה ששייך במיוחד ליעקב בחיר האבות.
יש קשר מיוחד בין אברהם ליעקב, דרך הגשר הנסתר של יצחק. יש פסוקים מפורשים: "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבֹתינו מימי קדם" . יצחק נעלם מתוך התעלומות העליונות לעילא ולעילא, ודרכו נמשכת הענקיות הנגלית של אברהם אבינו אל תורת האמת ודרך אמת של יעקב. וכן בישעיהו "כה אמר ד' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם" , ואילו יצחק - נעלם. לעומת גדלותו העצומה של אברהם אבינו הנכבד כל כך, יעקב אבינו הוא מסכן כביכול; אלא שכבודו מתגלה מתוך הסיבוכים. שלוש הדמויות הללו קובעות את היסוד שלנו, כל אחת לפי ערכה ועניינה המיוחד. אנו זקוקים לשאוב מהמעיינות של שלושתן. ויעקב אבינו הוא הגמר, הסיכום, המסקנה של השלישיה, וממנו ההמשך של כל בית יעקב.
אברהם אבינו, שהוא הגרעין של כלל ישראל, קיים את כל התורה כולה עד שלא ניתנה . דבר זה בא לידי ביטוי בולט בדברי ד' ליצחק: "עקב אשר שמע אברהם בקֹלי, וישמֹר משמרתי מצוֹתי חֻקותי ותורֹתי" . עניין זה הולך ונמשך אצל יעקב אבינו, שהוא התוצאה, המסקנה האחרונה של האבות, ומתוך כך אל כל "בית יעקב", אל כל כלל ישראל. עם ישראל הוא הוא התורה. ישראל אורייתא וקודשא-בריך-הוא - חד. לכן יעקב אבינו נפגש עם התורה: "תורה צוה לנו משה, מורשה קהלת יעקב" . יעקב אבינו ומשה רבינו נפגשים יחד, כביטוי של הזוהר המוזכר בסידור עולת ראיה: "יעקב מלבר, ומשה מלגאו". הצד המשפחתי והגזעי, נקרא "מלבר", ומתוך כך מתגלה ההמשך של משה רבינו, צד הפנימיות, הנשמתיות, הנקרא "מלגאו". לעומת מסורת אברהם אבינו, שקיים את כל התורה עד שלא ניתנה, מתגלה התורה אצל יעקב אבינו בחיר האבות, באופן יותר עמוק, יותר פנימי, נשמתי ועצמי: "תורה צוה לנו משה, מורשה קהלת יעקב".
יש מאמר חז"ל: "ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל..." . זהו ביטוי מיוחד ביותר, חריף מאוד, וצריך להבינו. אפשר לנסחו כך: ירידה זו היא הכרחית, היא הכרח היסטורי, הכרח אלוקי. ירידת יעקב אבינו למצרים, שנתגלגלה על ידי סיבוכי יוסף ואחיו - היא הכרחית; וכן כל מה שנמשך ממנה עד מתן תורה הוא גם כן הכרחי .


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)