ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


שבטי ישראל

הרב דוד לנדאו

"וישב-מקץ" הן שתי פרשיות על בני יעקב. אחרי בירור עניין האבות, אנו מגיעים עכשיו אל הבנים. יש לזכור שבני יעקב הם אבותינו, "אבות מספר ב'". להיות אבות עם ישראל, אין זה דבר פשוט, אלא עניין גדול נורא ונשגב. עם ישראל הוא עם גדול נורא ונשגב, וכך גם אבותיו. השבטים הם "שבטי יה", "שבטי ישורון"! "ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחֹשן המשפט על לבו בבֹאו אל הקֹדש לזכרֹן לפני ד' תמיד" . שבטי בני ישראל מונחים על לבו של הכהן הגדול בעבודת הקודש שבבית המקדש, ומתוך חושן המשפט הזה מופיעים בירורי דברים ברוח הקודש.
יש לשים לב ולזכור במאי עסקינן! אנו עם של "קדושים בכל יום יהללוך סלה". קדושים אלה, אין צורך לחפש אותם באפריקה או במזרח הרחוק, אלא הם עם ישראל, עם הנביאים. אנו מין יצורים מיוחדים, מין בריה קיבוצית-קולקטיבית, כללית, היסטורית, בעלת פסיכולוגיה לאומית מיוחדת. ולנבראים האלה יש שורשים. "כי מראש צֻרים אראנו" . בלעם, ה"יֹדע דעת עליון", בעל העין הגדולה, "הגבר שתֻם העין" , מסתכל על העם הזה בעינו החודרת, "וירא את ישראל שֹכן לשבטיו" , מתבונן במציאות הקיבוץ הזה ורואה כי נוראה היא. הוא רואה שלעם בכלליותו יש שורש: "כי מראש צֻרים אראנו ומגבעות אשורנו", אלו האבות והאמהות . לעם הזה יש אבות. "הביטו אל צור חֻצבתם" .
אחרי אברהם יצחק ויעקב, האבות של העם המיוחד והענקי, אנו מתחילים להיפגש ב"אבות מספר ב'", בראשית האתחלתא של עם ישראל, בני יעקב. אין לשכוח שאנחנו עוסקים בראשית הופעת "עם זו יצרתי לי" . אנו מסתכלים בדבר ד' המגיע אלינו מ"קֹרא הדֹרות מראש" ומתגלה בשנות דור ודור. "בינו שנות דֹר ודֹר" . לכן עניין הבנים האלה, שהם אבותינו, אינו עניין פשוט כלל, אלא עניין נורא ונשגב, נקדש ונערץ. אנו שבטי יה, קדושים, עליונים, "בני עליון כולכם" , ובני יעקב הם אבותינו. עכשיו אנו מתחילים להיפגש במהלך ההתפתחות העובדתית, ההיסטורית, המשפחתית של אבותינו אלה .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)