ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


להתגבר על המרחקים

הרב אלישע וישליצקי


היבטים של אורה וגבורה, ערב חנוכה

בדורם של יעקב אבינו, רחל ולאה אמותינו ושנים עשר השבטים, מיטלטלת ספינת האומה, בים סוער של ניגודים, גוונים, אופיים שונים, ומתח נורא בין האחים.
לא מדובר בקטנוּת, ולא בשפל המדרגה, אלא באבות האומה העוסקים בבירור נוקב של שליחותם הלאומית. ובפענוח סוד הייחוד והיחד, עד כדי שמתוך גנותם אפשר ללמוד שבחם, ש"לא יכלו דברו לשלום".
ומה מוטל עלינו? כיצד יתבררו כוחות הנפש שלנו, לאורם של ראשונים?
ההבדלים עצמם יכולים להוות מחלוקת לשם שמים, והקשר הנפשי של האחווה, יישאר במלוא עצמתו וללא שום משקעים אישיים - ומתוך כך תתברר האמת עם כל עדריה.
אולם במצב של טינה אישית, השטן מרקד - וזהו שורש הפירוד, יצר עבודה זרה שבלב. לפיכך, אסור לנו לראות את אחינו מרחוק אלא להתקרב, להסתכל פנימה, ולטהר נפשנו לעסוק בבירורי הדעות ללא משוא פנים לעצמנו.

המבט המאיר, האוהב והמאמין הוא חלק מבניית מהלך הגאולה. ראשית הצמיחה מורכבת מהפכים, ואור וחושך משמשים בה בערבוביא. האם נתיר לעצמנו להיסחף לייאוש, לקטנוניות, לכעס ולקטרוגים? האם נהיה מושפעים מדרכו של עמלק שכך הוא מפיל חללים נפשיים בחבלי משיח? או נסתכל פנימה ונאמר כרב יוסף: "אזכה לשבת בצל הגללים של חמורו של משיח".

בדורנו, ההתעוררות העממית, היא עיקר מהלך הגאולה, המהווה ביטוי אמתי לשותפות חיה ואוהבת.
ממנה שואבים כולנו את הגבורה, את המוכנות להתמודד מול כל צר ואויב. את האהבה הגדולה לעמנו, לארצנו, לתורתנו ולמדינתנו. ואת המוכנות האמתית לשים כתף ולסייע ככל שנוכל, לאותה דרך של אורה וגבורה, תיקון הפערים וצמצום המרחקים.
לא עוד שעבוד לתהומות שאליהם ניתן ליפול בגלל החיצוניות, אלא הירתמות אמתית לצרכי עמך ישראל, מתוך תפילה גדולה: "המקום ירחם ויוציאם מצרה לרווחה מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה".
והיציאה מהצרה ומהמצר אל המרחב, ומשעבוד לדמיונות לשמועות ולתקשורת, ולקוצר רוח, נשתחרר להיות פועלים באמת עם אל, באהבה ובאמונה, ומתגברים יחד על כל המשברים להמשך לידת גאולת ישראל השלמה.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)