ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


בעצם היום הזה - לעשרה בטבת/ הרב אורן טרבלסי

-----


הבית יוסף בסימן תקנ מביא את שיטת האבודרהם שמחדש חידוש מופלא. אסור להתענות בשבת, וכן אם תענית ציבור נופלת בשבת היא נדחית, מלבד יום כיפור, ולומד האבודרהם שכך גם עשרה בטבת.
אמנם כיום לפי קביעת הלוח אין עשרה בטבת יכול לחול בשבת, אך כשנחזור לקדש על פי ראיית עדים, לפי האבודרהם נצום בשבת. מקורו בפסוק ביחזקאל (כד, ב): "בן אדם כתוב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלים". ומבאר, כיוון שנאמר "בעצם היום הזה" כמו שנאמר ביום הכיפורים, לכן דוחה שבת כמו כיפור.
נראה שהלכה זו גונזת בקרבה את עומק עניינו של הצום, ואם נפצח אותה נזכה לעמוד על משמעותו המיוחדת.
עשרה בטבת הוא זכר למאורע שמתחיל את שרשרת צומות החורבן. בו התחיל המצור על ירושלים, שלוש שנים לאחר מכן בי"ז בתמוז נפרצו החומות. שלושה שבועות לאחר מכן, בט' באב נחרב המקדש. לאחר החורבן מונה נציב יהודי על שארית הפליטה, גדליה בן אחיקם, ונ"ב ימים (כמנין "גדליה" ) לאחר מכן, נהרג גדליה.
כל הצומות הם נקודות ציון של מאורעות בשרשרת החורבן. אך עשרה בטבת מציין את נקודת ההתחלה של התהליך, ששיאו בחורבן המקדש, וסיומו במות גדליה.
עובדה זו, שעשרה בטבת הוא התחלת הפורענות, יכולה להסביר את חומרת הצום. האירוע שבו התחילה שרשרת הפורעניות של החורבן קשה ביותר, כיון שהיא נקודת המעבר בין המצב הבנוי למצב החרב. וכך אכן מסביר הבני יששכר, שהסיבה שבגללה דוחה שבת, משום שהוא "אתחלתא דפורענותא" (טבת יד).
אך נראה לבאר את הדברים באופן נוסף. בחידושי ר' חיים (חידושי הגר"ח סטסניל סימן מד), מביא שכך גם שיטת בה"ג. ומבאר את החילוק, שבכל התעניות הצום הוא זכר למאורע, "אבל בעשרה בטבת דכתיב בעצם היום הזה, א"כ הוא דין דווקא באותו יום, ועל כן אי אפשר לדחות למחר". לפי ר' חיים אין זה שייך דווקא לחומרה של היום, אלא דין מיוחד בעשרה בטבת, שמחייב לצום ביום עצמו. ושומה עלינו להבין - מה מיוחד ביום זה שלא מאפשר לדחותו ?
עשרה בטבת חל בתאריך מיוחד. טבת הוא החודש העשירי. אם כן התאריך הוא היום העשירי בחודש העשירי, העשר שבעשר. נראה שכאן טמון הסוד. המספר עשר מבטא מספר של כלל. כך בדברי המהר"ל והרב קוק במקומות רבים.
כמו שהאדם אינו אוסף וחיבור של האברים העצמות והגידים שיש בו, אלא מהות כללית, שלם שגדול מסך חלקיו. כך גם עמ"י אינו אוסף כל הפרטים שבו, אלא ישות כללית שממנה נובעים כל הפרטים.
מכאן נבין שעשרה בטבת, בא לרמז שאיבדנו את מדרגת הכלל שלנו. לפני שעם ישראל יצא לגלות, הופעת החיים הישראליים הייתה בצורת כלל, כממלכה לאומית. בגלות התרגלנו לחיות כיחידים, מקסימום כקהילות. עיקר העיסוק הרוחני במהלך הדורות היה עבודת הפרט. אך התורה פונה אל הישות הלאומית של עם ישראל. זו תודעה שדעכה במהלך הארוך של הגלות - המוות הלאומי שלנו.
ואם נעמיק עוד ניווכח שהתאריך אינו רק עשר אחד, אלא העשר שבעשר. כלומר שתי צורות של חיים כלליים רמוזים בו.
כוח החיים הכללי השני שייך למערכת המושגים הרוחנית. התרגלנו לחיות את חיי הרוח כמערכה דתית, הכוללת המון פרטי מצוות. אך באמת אופן הופעת העולם הרוחני בעם ישראל אינו נגמר בצורה הדתית שלו. כל המצוות אינן אלא נטיפים מכוח חיים רוחני עליון שממנו הן נובעות.
כשעם ישראל חי בהופעה השלמה שלו, ההופעה הרוחנית שמתגלה בו שונה וגדולה הרבה יותר ממה שהתרגלנו. כמו נשמה שמחייה את הגוף הפרטי, כך הגוף הלאומי מתחייה ע"י נשמת חיים אלוקית.
אלו שני כוחות החיים הכלליים שנחסרו. כוח החיים הלאומי, וכוח החיים הרוחני. עשרה בטבת הוא היום שבו מתחיל הבניין להיחרב, לכן בו משורטטת התמונה של החורבן, בו מתבארת מדרגת החיים שהולכת להעלם.
מציאות החיים של נבואה והשראת שכינה בדרך להיגנז, עד שהתיקון הארוך של הגלות יפעל לטובה ויאפשר לחזור למצב המקורי. לכן צריך להיחקק בתודעה הפנימית שלנו, את מדרגת החיים שאותה אנו הולכים לאבד. ידעה הנבואה שצרות הגלות ישכיחו מאיתנו את ההופעה האמיתית של התורה כפי שהיא צריכה להיות, בצורה של עם והשראת שכינה. קל יהיה למחות את הזהות הלאומית, ולהישאב למערכת מצוות דתית.
ולכן ביום שהוא השורש להכול, נחקקה זו התודעה לדורות. אל תשכחו מי אתם באמת, מאין באתם ולאן אתם הולכים. באתם מממלכה אדירה מלאת חוסן גשמי בכל תחומי החיים, ובד בבד מלאת השראת שכינה. ולשם אתם הולכים. זה העשר שבעשר, זכירת כוחות החיים הכלליים של האומה הישראלית, שילוו את התת מודע הישראלי לאורך החורבן הארוך. כדי שנדע לאן אנו צריכים לשאוף לחזור. כעת מובן מדוע היום עצמו דוחה שבת. זו לא רק חומרה חיצונית של היום כתחילת הפורענות. עשרה בטבת שאינו חל בעשירי שבעשירי מאבד את המשמעות הנצחית הגנוזה בו, ולכן ידחה את השבת, מה שלא עושה אפילו תשעה באב.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)