ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


האספו והיקבצו

הרב דב ביגון

כאשר קרבו ימי יעקב למות, ביקש לגלות לבניו מה יקרה אתם באחרית הימים "ככתוב ויקרא יעקב אל בניו ויאמר: האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" (בראשית מט א). ואמנם, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים ונסתלקה ממנו שכינה.
לעומת זאת בלעם הרשע, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מגלה לנו מה ייעשה עם עם ישראל באחרית הימים: "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת" (במדבר כד יז). אמנם יעקב אבינו חשש שנסתלקה ממנו השכינה כיוון שיש ח"ו במיטתו, דהיינו בבניו, פסול, כמו ישמעאל מאברהם וכמו עשו מיצחק אביו, אבל בניו אמרו לו "שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד". כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" (עיין פסחים נו). בניו של יעקב אבינו, בקבלת עול מלכות שמים שלהם בפני אביהם, מכריזים: אבינו ישראל, אל דאגה, אנו מאמינים שד' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה בכל זמן ובכל מקום, וגילוי קץ הימין אין בו להוסיף או לגרוע מאמונתנו בד' אחד.
אבל אומות העולם ושונאי ישראל שבהם, כבלעם ובלק הרשעים, הם צריכים לדעת שבאחרית הימים נמחץ ונקרקר אותם כאשר יבואו לתקוף אותנו ח"ו (עי' במדבר כד יז).
נכון לעכשיו, בימינו, ימי הקץ המגולה של קיבוץ גלויות והקמת מדינת ישראל, אין זה מספיק לקבל עול מלכות שמים ולהתפלל בשביל להסיר את הקשיים הפוליטיים והבריאותיים ואת האיום של אויבינו החורשים עלינו מזימות ח"ו - אלא צו השעה הוא קודם כל להתאחד! וכן להכין את האומה להתמודדות בכל המערכות מתוך אחדות ואהבה. בשביל לנצח צריך גם רוח גדולה ואמונה גדולה בזהותנו, בייעודנו ובעתידנו שתאחד את האומה. קריאתו של יעקב אבינו "האספו... הקבצו" צריכה לעמוד לנגד עינינו. ומתוך כך נראה עין בעין בהתקיימות ד' עוז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלום.
בציפייה לישועה השלמה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)