ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


סיום ספר בראשית

הרב דוד לנדאו

אנו עומדים בסיום ספר בראשית. אשרינו שזכינו בסייעתא דשמיא להתחיל ולסיים את החלק הראשון של חמישה חומשי תורה. היום הוא יום-טוב מיוחד, עלינו לערוך מסיבת סיום לספר זה, ולומר "הדרן עלך", וביחוד עלינו להתבונן במה עסקנו. יש צורך בשימת לב לדבר האלוקי שזכינו לסיימו.
ספר בראשית נקרא "ספר הישר", כפי שהדבר מוזכר לגבי מלחמות יהושע. הוא נקרא כך כי הוא "ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, שנאמר: 'תמֹת נפשי מות ישרים' " . ספר בראשית עוסק באבות, והוא הקדמה לספר שמות שבו אנו מופיעים בתור עם. והרי התואר הזה ("תמֹת נפשי מות ישרים") בא ממקור בלעם הרשע?! אלא שבלעם לא מעצמו אמר, אלא ד' הפך את הקללה לברכה. "ואך את הדבר אשר אדבר אליך אֹתו תעשה", "חכה נתן לתוך פיו" . הוא מגיע לדרגה עליונה כשראה את "ישראל שֹכן לשבטיו", ואז "ותהי עליו רוח אלהים" . בראותו את הגוף הלאומי הטהור והקדוש הזה, הוא סוקר במבטו הגאוני והחריף את מקורם: "כי מראש צֻרים אראנו ומגבעות אשורנו" , הם "האבות והאמהות" . הוא מתבונן בשורשים של העם ומבחין באבות ענקיים. כשרונו עצום, והוא מבין שגודלם וקדושתם של ישראל נמשכים משורשם הגזעי. הוא מתעמק במחצבתם ומתאהב בענקים הללו, לא רק בחייהם אלא אף במותם. "תמֹת נפשי מות ישרים". הוא מתגעגע לזכות לעליית נשמה הדומה לשלהם "ותהי אחריתי כמֹהו".
הנצי"ב, בהקדמתו לספר בראשית, מתפלא שבלעם בהערצתו לאבות לא מצא ביטוי נאה יותר מאשר "ישרים". לכאורה, זה שבח קלוש מאוד. כל אחד ואחד חייב להיות ישר, וכי הוא שבח כל כך גדול לאבות שהם ישרים ולא גנבים? לכאורה היו צריכים להיקרא קדושים, חסידים, צדיקים. מסביר הנצי"ב, שלפני כל צדקות צריכה להיות ישרות. קודם כל, צדיקים צריכים להיות ישרים. צדיקים שאינם ישרים והולכים בעקמומיות, אין הקדוש ברוך הוא סובלם. בגלל צדיקים שאינם ישרים, צדיקים עקומים, נחרב הבית. רק על יסוד הישרות, קיימת אפשרות לבנות בניין גדול של צדיקות וחסידות. בספר בראשית מתברר שהאבות היו ישרים, וישרות זו של האבות היא סימן לבנים, ומתגלה בבנים שנקראו ישרים .


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן:

(133)