ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: בהעלותך
פרשה נוכחית: שלח לך
פרשה הבאה: קרח
 


תורה ואחדות

הרב חנוך בן פזי זצ"ל

תורתנו הקדושה ניתנה לעם ישראל מתוך אחדות. "ויִחַן ישראל נגד ההר". ויחן - לשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד. האחדות בעם ישראל הנה חלק בלתי נפרד ממהותו. כאורגניזם שלם הדבק באחדות ה'. כנאמר בתפילת מנחה בשבת "אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ".
האחדות ייחודית היא לעם ישראל, וכדברי רש"י על הפסוק "כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה, שבעים נפש מצאתי בויק"ר: עשו - שש נפשות ה יו לו והכתוב קוראן נפשות ביתו לשון רבים, לפי שהיו עובדים לאלוהויות הרבה, יעקב שבעים צאצאים והכתוב קוראן נפש, לפי שהיו עובדים לאל אחד".
מצאנו ברש"י שמייחס אחדות לעם המצרי בפסוק "והנה מצרים נוסע אחריהם (יד י) רש"י: "בלב אחד כאיש אחד", ובפרשתנו מציין רש"י את אחדות ישראל במשפט שונה והפוך "כאיש אחד בלב אחד".
מרן הרב א. שפירא זצ"ל מסביר שאינה דומה אחדות הגויים לאחדות ישראל. שם האחדות מתחילה בלב, ברגשות, באינטרסים, בטל האינטרס בטלה האחדות, וזוהי אחדות זמנית. מה שאין כן במהותו של ישראל , זוהי אחדות אמיתית כאיש אחד. הכובש את כל לבבו ונפשו של האדם.
הכלי יקר מתייחס לפסוק "ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ראה כמה כפָלים נכתבו כאן, ומה היה המקרא חסר, אם היה אומר: ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני נגד ההר? ומדוע השינויים בתחילה 'ויחנו', ואח"כ 'ויחן'. תחילה אמר במדבר סיני ואחר כך במדבר? בתחילה קרא להר בשם סיני ואח"כ קראו סתם הר? - תשובתו - מכאן שלא היו ישראל ראויים לקבלת התורה עד אשר יהיה שלום ביניהם. ולכן ניתנה תורה בחודש השלישי שמזלו תאומים, המורה על הדיבוק והאהבה שיחדיו יהיו תמים כתאומים זה לזה. ויש בזה רמז גם לשני הלוחות. שהיו כתאומים יחדיו, חמישה מול חמישה".
ממשיך הכלי יקר "להר סיני הגיעו מרפידים הנקרא 'מסה ומריבה'. ומילת 'רפידים' מלשון פרודים (כמו כשב - כבש) ע"ש הפירוד שהיה ביניהם, ורפיון הידיים שהיה בהם. כי האחד תלוי בשני. ע"י הפירוד שהיה ביניהם רפו ידיהם מן התורה. ובזה שהסיעו עצמם מן הפירוד שהגורם המרכזי שלו בקשת האהבה והכבוד, והוא סיבה לכל ריב ולכל נגע, באו למדבר סיני, מקום שאין בו דבר, ובהגיעם להר סיני הנמוך שבהרים, הוא ההר חמד אלקים לשבתו, אז ראו שהקב"ה בוחר בענווים וע"י זה בחרו במידת ההכנעה. וזהו סיבת השלום. וכיוון ששם 'סיני' מורה על ההפך, דהיינו שנאה (דברי חז"ל שבת פט), סיני, שמשם ירדה שנאה לאומות (לעם ישראל). לפיכך נאמר "ויחן שם ישראל נגד ההר". כי מהות ההר גרם השלום ולא שמו".
ונסיים בדברי הרב ש' ישראלי זצ"ל (שיח ישראל רלד): ההכנה לקבלת התורה היתה 'ויחן' - הלב האחד. הלב האחד אינו בעצם רק הכנה לקבלת התורה, הוא עצם התורה, גם המבוא וגם המטרה.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: