ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי אובד / נכון לעכשיו

הרב דב ביגון

לעילוי נשמת הקדושים בני משפחת פוגל הי"ד
"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים" (דברים כה יז). ומה עשה לנו עמלק? מפרט ספר החינוך: שהתחיל להתגרות בם בצאתם ממצרים, בטרם נשא גוי וממלכה ידו עליהם, ככתוב "ראשית גויים עמלק", שכל העמים היו יראים מהם בשמעם על היד הגדולה אשר עשה ד' להם במצרים. והעמלקים ברוע לבבם ומזגם הרע לא שתו לכל זה והתגרו בם והעבירו מתוך כך יראתם הגדולה מלב שאר האומות" (ספר החינוך מצוה תרי). משל לאמבטיה רותחת שאין כל בריה יכולה לירד לתוכה ובא בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה, אע"פ שנכווה הקרה אותה בפני אחרים (רש"י דברים כה יח). עמלק פתח פתח לכל שונאי ישראל בכל הדורות, גם בימינו, להתנפל על ישראל, ומצוה עלינו לזכור זאת ככתוב: "זכור את אשר עשה לך עמלק". ומשורשי המצוה לתת אל לבנו שכל המצר לישראל שנאוי לפני הקב"ה, ולפי רעתו תהיה מפלתו ורעתו. ולכן ציונו לאבד זכרו מן הארץ, וחיוב הזכירה בלב ובפה ולא לשכוח ככתוב: "והיה בהניח ד' אלקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ד' אלקיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח" (במדבר כה יט, ע' ספר החינוך שם).
נכון לעכשיו, בימים האלו אנו זוכרים לא רק מה שעשה לנו עמלק בעבר אלא מה הוא עושה לנו בהווה. קיבלנו תזכורת נוראה בצורת הרצח הנתעב של משפחת פוגל וילדיהם הי"ד באיתמר, על ידי רוצחים הלובשים מסכה שמסתירה את פרצופם האמיתי של אויבינו. טענתם השקרית של הרוצחים ושולחיהם היא "ליסטים אתם, כובשים אתם" (ע' רש"י בראשית א א), אבל באמת מעשיהם הנתעבים נובעים מתוך שנאת היהודים. לא קרקע הם דורשים אלא להשמידנו בדיוק כפי שהמן הרשע תכנן. וכפי שצורר היהודים ימח שמו וזכרו מגרמניה לא רק תכנן אלא גם רצח, ששה מליוני יהודים וביניהם כמליון וחצי ילדים. בתורה כידוע מלך ערד התנפל על עם ישראל בבואו מהמדבר אל הארץ, גם הוא לבש מסכה והסתיר את פרצופו האמיתי, אמר שהוא כנעני וכביכול יש סכסוך טריטוריאלי עם ישראל אבל באמת הוא היה עמלקי, דהיינו התנפל עלינו בגלל שנאתו ליהודים (ע' רש"י במדבר כא א).
חובה על הממשלה והעומד בראשה להסיר את המסכה של אויבינו הטוענים ליסטים אתם כובשים אתם" אך באמת מטרתם היא השמדת מדינת ישראל. צריך להראות את פרצופם האמתי שהוא פרצוף עמלקי השואף להשמיד ולהרוג את כל היהודים כהמן הרשע, וכהיטלר ימ"ש. עלינו לזכור ולא לשכוח למחות את עמלק ככתוב "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח" (במדבר כה יט), "כי מלחמה לד' בעמלק מדור דור" (שמות יז טז). "ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי אובד" (במדבר כד כ).

פורים שמח
מהמצפה לישועה השלמה


תגיות: שנאת ישראל | נרצחי הטרור | בני משפחת פוגל | זכר עמלק | מחיית עמלקמאמרים נוספים מעלון פרשת צו תשע"א:
אני עובדת סוציאלית - הרב שלמה אבינר
למה הם שותים? (ג) - הרב אלישע אבינר
הצער והשמחה - ד"ר מיכאל אבולעפיה
כבש יין - הרב אייל ורד
"שערי דמעה לא ננעלו" - הרב יואב מלכא
אֵשׁ / סיפורי אברי - הרב שלמה אבינר
התחפושת - הרב ערן טמיר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: