ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: לך לך
פרשה נוכחית: וירא
פרשה הבאה: חיי שרה
 


למה הם שותים? (ג)

הרב אלישע אבינר

למה הם שותים? - חלקם בשביל להרבות בשמחה, וחלקם בשביל להשתחרר מעכבות, להעיז יותר, לשבור מחסומים של בושה בין החברים ובמיוחד במפגשים בין שני המינים. גם אלו וגם אלו יתלו את מעידותיהם (פליטות פה, גסויות, השתוללות, ואף חמור מזה) בהשפעת האלכוהול ויוכלו לרחוץ בניקיון כפיהם. אבל, פריצת הגבולות בהשפעת האלכוהול היא צעד ראשון לפריצת גבולות מודעת, מתוך צלילות גמורה.
יש הטוענים - אדרבה, מי שיש לו עכבות פנימיות בחיים, מתקשה לתקשר בחברה בצורה נורמאלית, סובל מהערכה עצמית נחותה ונדחף לשולי החברה, מומלץ שיסתייע ביין על מנת להסיר את העכבות ולתפוס מקום מרכזי! התשובה לכך פשוטה: היין לא ירפא אותו ולא ישחרר אותו מהעכבות שלו, לא יחולל בו לא מהפך נפשי ולא שינוי פסיכולוגי. אחרי שהשפעת היין תפוג הוא ישוב למקומו הראשון, לשלל תסביכיו. על מנת להשתחרר מעכבות פסיכולוגיות, נדרשת עבודה קשה, ולא די בכוס משקה. היין משחרר את האדם מעכבותיו בצורה מלאכותית, לכן השפעתו היא זמנית. כאשר אדי היין מתנדפים, מתנדפת גם אשליית הפתרון. הקשיים חוזרים, ואיתם גם הייסורים והכאבים הפנימיים.
חז"ל, לא רק שגינו את השכרות ולעגו לשיכור אלא גם הכירו בהשפעת כמות קטנה של יין על כושר השיפוט של האדם. התורה אוסרת על מי ששתה יין להורות ולהיכנס למקדש, "יין ושכר אל תשת... בבואכם אל אוהל מועד... ולהבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור" (ויקרא י ח-ט). ומסביר ספר החינוך (מצ' קנב) "שורש המצווה ידוע - שאין ראוי להתעסק בדברים היקרים בתכלית היוקר [= החשיבות] כמו עניני המקדש ודברי התורה אלא רק בעת שיהיה האדם מיושב בדעתו ומכוון בכל מעשיו". חז"ל הורו לנו שהאיסור חל על מי ששתה רביעית יין ולא רק על מי ששיכור כלוט, מפני ששתיית כמות קטנה של יין עשויה לפגוע ביישוב דעתו של האדם ולטשטש בין קודש לחול. לא רק בנהיגה זקוק האדם לצלילות הדעת גמורה (כוס בירה פוגעת במהירות התגובה הנדרשת לנהיגה!!), אלא גם בעבודת ה'. הפולחן של עבודה זרה היה משולב עם יין, עם שכרות והסרת עכבות טוטאלית, אובדן עשתונות ושחרור יצרים. לא כן, עמידתנו לפני ה'.
לאור זאת, כיצד הורו לנו לשתות יין בפורים, "מחייב לבשומי בפוריא עד דלא ידע"? גם אם מטרת השתייה היא להרבות ב"משתה ושמחה", יש בזה הימור מסוכן? "עד דלא ידע"?! התייחסות לשאלה זו מצויה בראשונים (ארחות חיים, כלבו): "וחייב אדם לבסומי בפוריא - לא שישתכר שהשיכרות איסור גמור ואין לך עבירה גדולה מזו שהוא גורם לגילוי עריות ושפיכות דמים ולכמה עבירות זולתן. אך שישתה יותר מלימודו מעט כדי שירבה לשמוח...". לא שישתכר אלא שישתה יותר מלימודו. אבל השאלה עדיין נותרה בעינה: כיצד התירו לשתות יותר מלימודו, הרי אפילו רביעית יין משפיעה על תודעתו של האדם ומשנה אותה? שתי תשובות:
א. השפעת היין היא תלוית אווירה תרבותית. האווירה התרבותית שבה חי האדם קובעת את טיב הסוד שמתגלה עם הסרת העכבות בהשפעת היין - האם נפשו האלוקית תשתחרר או נפשו הבהמית תשתחרר, כפי שלימדונו חז"ל (מגילה יב ב): כ"שישראל אוכלין ושותין - מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחות. אבל אומות העולם שאוכלין ושותין - אין מתחילין אלא בדברי תיפלות. וכן בסעודתו של אותו רשע [= אחשורוש], הללו אומרים: מדיות נאות, והללו אומרים: פרסיות נאות". חכמינו הניחו שמצוות היום בפורים - קריאת המגילה בלילה וביום, ההודייה לקב"ה על הנס, משלוח המנות והמתנות לאביונים - יוצרות אווירה של קדושה, הן מעודדות ותומכות בקדושה שבחיים ולכן יתגלה דווקא הסוד הקדוש והטהור שבאדם: "אוכלין ושותין - מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחות". תשובה זו רמוזה בספר כלבו (לאחד הראשונים): לאחר שקבע שלא ישתכר אלא ישתה רק יותר מלימודו, הוסיף "כדי שירבה לשמוח ולשמח האביונים וינחם אותם וידבר על לבם וזו היא השמחה השלמה".

ב. בעלי הסוד לימדונו "שהארת פורים גדולה למאוד, וקדושה גדולה מאירה בו בעולם. ונראה שמתוך כך מלמעלה נשמר האדם אז מכל קלקול, כיון שהוא עסוק בשמחת פורים... והנה ההארה הנמשכת ביום הקדוש הזה היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי... ואף כי בכל ימי השנה הוא כעובד עבודה זרה [שיכור שמתפלל כעובד ע"ז - ברכות לא ב], מפני שהכח השכלי מסתלק... אבל בפורים... אפילו אם יסולק אור השכל מכלי הגוף הנה כוחות הגוף בעצמם כבר קדושים הם, ושומרים מכל רע ומדביקים עצמם לשלמות האמתית שבאור פני מלך חיים, ע"כ המצוה אז לבסומי, וממשיך אור גדול על ידי זה כמבואר בדברי האריז"ל" (הראי"ה קוק, עו"ר א, עמ' תלט). הוי אומר: בפורים מובטחנו שעם הסרת העכבות לשם שמים, הסוד שיתגלה הוא קדוש, מפני שהגוף והרגשות קדושים בפורים. זה מותנה בכך שלא ישתכר כלוט אלא יתבסם מעט ושתייתו תהיה כולה לשם שמים!! ונשתה לחיים, לחיים טובים ולשלום. פורים שמח!!!
לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" - evavot.org.ill אתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.


תגיות: קדושת הגוףמאמרים נוספים מעלון פרשת צו תשע"א:
אני עובדת סוציאלית - הרב שלמה אבינר
הצער והשמחה - ד"ר מיכאל אבולעפיה
כבש יין - הרב אייל ורד
"שערי דמעה לא ננעלו" - הרב יואב מלכא
אֵשׁ / סיפורי אברי - הרב שלמה אבינר
התחפושת - הרב ערן טמיר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: