ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


שמחת עולם במשכן ובמקדש / נכון לעכשיו

הרב דב ביגון

תכלית הקמת המשכן והעבודה בו להשרות שכינה בישראל, ככתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה ח). ואכן ביום השמיני למילואים נאמר "ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ד' תעשו וירא אליכם כבוד ד'." (ויקרא ט ו). אלא שברגעי השיא, כאשר אהרן כבר נשא את ידיו אל העם לברכם ברכת כהנים - השכינה לא ירדה אל ישראל והעם נשאר כמו שהיה, בלא שכינה בלא אורה בלא שמחה. כדברי רש"י "כיוון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל היה מצטער ואומר, יודע אני שכעס הקב"ה עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. אמר לו למשה משה אחי כך עשית לי שנכנסתי ונתביישתי? מיד נכנס משה עמו וביקשו רחמים וירדה שכינה לישראל" (עיין רש"י ויקרא ט כג- כד) דהיינו שמחו והיללו את ד'.
נכון לעכשיו, כשם שהמשכן הוקם בהדרגה, שלבים שלבים, עד שבסופו של דבר ירדה השכינה והאירה את נשמתם של כל ישראל ושמחו ושיבחו לשי"ת, כן גם דורנו, דור קיבוץ הגליות ובניין הבית הלאומי, כדברי הנביא "ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם וזרקתי עליכם מים טהורים... ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם... ואת רוחי אתן בקרבכם... וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלקים" (יחזקאל לו). אמנם אנו נמצאים בעיצומו של תהליך הגשמת החזון בע"ה, וצריכים הרבה אמונה, סבלנות ואורך רוח, עד שייבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו והשכינה תתגלה ובגדול לעם השב לציון ככתוב "ופדויי ד' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם" (ישעיהו לה) במהרה בימינו אמן.
מהמצפה לישועה השלמה


תגיות: הקמת המשכן | השראת שכינהמאמרים נוספים מעלון פרשת שמיני-פרה תשע"א:
הלכות טרמפים - הרב שלמה אבינר
חינוך מותאם - הרב אלישע אבינר
איחוד הפכים - הרב יואב מלכא
משהו על פתרון קונפליקטים - הרב ראובן פיירמן

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: