ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויקרא
פרשה נוכחית: צו
 


הכהנים המאירים לדורנו / נכון לעכשיו

הרב דב ביגון

האדם מתייחד משאר הבהמות והחיות בכוח הדיבור שבו ככתוב: "ויהי האדם לנפש חיה" (בראשית ב ז), פירוש רש"י: "אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אך זו של האדם חיה שבכולן שנתוסף בו דעה ודיבור", וכתרגום אונקלוס - רוח ממללא.
המחלה הקשה ביותר הפוגמת בנפש האדם היא פגמי-הדיבור, הנוגעים למהותו של האדם, וכמו כל מחלה שהסימפטומים למציאתה הם תנאי לרפואתה, כך גם במחלת לשון הרע נגעי הצרעת הם סימפטומים למציאותה, ומזרזים את הנגועים בה לקבל טיפול לרפאותם מהכהנים אשר "גזירת הכתוב הוא שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא על פי כהן" (עיין רש"י ויקרא יג ב).
לצערנו, בימינו כאשר בית המקדש חרב, מחלת לשון הרע עדיין קיימת אבל נגעי הצרעת והפרוצדורה התורנית להיטהר ממנה אינם קיימים. ומזה סובל האדם הפרטי והחברה כולה, שהרי נגע הצרעת "אות נפלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע" (רמב"ם הלכות טומאת צרעת טז ט). ואכן בית שני נחרב בגלל שנאת חינם ולשון הרע כדברי חז"ל.
נכון לעכשיו, בדורות האחרונים קמו שני כהנים גדולים לרפא את שברו של עם ישראל, הרב ישראל מאיר הכהן זצ"ל מראדין מחבר ה'חפץ חיים' על שמירת הלשון והמלמדנו ממשנתו הברורה אורחות חיים. והרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל בעל ה'אורות' המאירים לדורנו ולדורות הבאים אחרינו באורותיו המתוקים. מגמת שני הכהנים הנפלאים הללו, וכל גדולי ישראל - ביצירותיהם ובמפעלם - לגאול את ישראל, כפי שכותב ה'חפץ חיים' בהקדמתו: כאשר נחפשה דרכינו ונחקורה איזה עוונות הם העיקרים הגורמים לאריכות גלותנו נמצאם הרבה אך חטא הלשון הוא על כולם. וכדברי הרב זצ"ל: בגלל שנאת חינם גלינו ובגלל אהבת חינם ניגאל. ואכן שני הכהנים הגדולים שהקב"ה שתל את נשמתם האצילית בדור התחייה, התקדשו בקדושתו של אהרן ומזכים את ישראל בברכה באהבה. אשרי מי שלומד והולך לאורם.
מהמצפה לישועה


תגיות: אהבת חינם | שמירת הלשון | שנאת חינם | פגם הדיבור | לשון רע | כח הדיבורמאמרים נוספים מעלון פרשת תזריע תשע"א:
אל תהיה בררן - הרב שלמה אבינר
התלהבות בני הנעורים - הרב אלישע אבינר
כל חינוך כולל חמישה שלבים - ד"ר מיכאל אבולעפיה
כולו הפך לבן - טהור הוא - הרב עזריאל אריאל
להיות אם בישראל - הדסה גהלי
ברית אבות - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: