ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וישלח
פרשה נוכחית: וישב
פרשה הבאה: מקץ
 


מעוף רוחני / לגעת בטבע

הרב נתנאל לוי

גלי צונאמי ואדמה רועדת הם בהחלט סוג של דיבור אלוקי. אלה נוספים על נפילת אילי ההון בארה"ב לפני שנים בודדות, ונפילת אילי השלטון בעולם הערבי ברגעים הללו. מסורת בידנו כי הדיבור האלוקי מופיע גם דרך איתני הטבע "אבן מקיר תזעק". קירות ביתו של אדם מתריעים בפניו על מצבו הרוחני הרוצה לפרוח. צרעת הבית, הבגד, או בריאות הגוף הם איתותים של אהבה מהקב"ה.

אם ננסה לגעת בטבעם של נגעים, נגלה במהרה כי בלב ההתרחשויות עומדת הטומאה והטהרה. שיא עוצמות הטומאה מופיעות במת. פחותה ממנו טומאת צרעת, יולדת, או טומאות היוצאות מגופו. המכנה המשותף לכולם הוא איבוד חיים בדרגות שונות. החל ממת החמור, דרך איבוד דם חיים בנידה ויולדת, וכלה בטומאת קרי הקלה. מעניין, כי רמת הטומאה הרוחנית מופיעה בצמוד לרמת איבוד החיים הפיסי. האטימות שבטומאה הרוחנית היא סוג של כבדות פנימית, החוסמת בפני התעצמות החיים והשמחה שבהם.
על אף שעדיין לא זכינו להתנהל סביב בית המקדש, מושגי טומאה וטהרה אינם זרים לנו. את נוכחותה של קדושת השבת אנו חשים הן בקבלתה והן בסעודותיה. את טהרת יום הכיפורים כולנו חשים כאחד, וניקיון התשובה משחרר מועקה מלבנו, כהשפעתם המרעננת של מי המקווה. אם הורגל העולם למושגי אינטליגנציה כמותית, הרי שלפני שני עשורים נחשפנו למימד דומיננטי חדש בנפשנו, אינטליגנציה רגשית. כעת הגיעה העת לחדד מימד דומיננטי עוד יותר בנפשנו הלא הוא אינטליגנציה רוחנית - רגישות לטהרה ולדברים שבקדושה. המון מאורעות ותהליכים נפשיים יבואו על הסברם רק בראי המימד החדש בנפשנו.
מעניין שגם לטהרה סולם משלה. הוא מתחיל במי מקווה, דרך מי מעיין חיים, ומסתיים בהזיית מי אפר פרה המטהרים אפילו מטומאת מת. ביסוד הטהרה פגשנו את הבריאה המחיה ומצמיחה כל. את המים הנושאים את תכונת הענווה, ללא גוון משלהם ועם הרבה רצון לנקות אותך ולהשיב לך את הגוון המקורי שלך, יחד עם רצונם להצמיח אותך כפי שאתה. הם צנועים ולא יטביעו את חותמם עליך. לטבול את גופך במי מקוה, מובנו לשוב אל נקודת ההשקה, נקודת הראשית שלך. בניגוד לפסיכולוגיה הפרוידיאנית, התוקעת אותנו במאורעות העבר שלנו, היהדות פותחת לנו אפשרות להיוולד מחדש. זו ההזדמנות שציווה עלינו הקב"ה להיטהר לקראת הרגל, ולשבור את כל המחסומים המפרידים אותנו ממנו.
עוצמתם של מים חיים על פני מי מקווה, בהיותם מחוברים למקורם בבטן האדמה, כפי שתרגם אונקלוס 'מי מבוע'. על מנת להתמודד עם הקשה שבשכבות הטומאה אנו מצווים להעזר באפר פרה אדומה. ננסה לגעת ולו במקצת בעוצמתה של בריאה זו.
פר הוא מעין טנק או טרקטור שכוחו גדול בחרישת האדמה. כל אות שנוסיף לשמו בלשון הקודש הייחודית שלנו, נקבל פועל במשמעות של שבירת יחידה אחת לגורמים (פרק, פרס, פרם, פרט, פרר...) זה כוחו מאת הבורא לפורר את פני הקרקע האטומה ולאפשר לה לקבל את השפעתם המצמיחה של המים. כך גם במצוות פרה אדומה, כוחה גדול לפורר את שכבת הטומאה הסותמת את האופק הרוחני בפנינו, ולאפשר לנו לקבל את השפעתם המטהרת של המים המרעננים, ובעצם להיוולד מחדש.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: