ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


מדינת ישראל - השם, הדגל, והסמל / נכון לעכשיו

הרב דב ביגון

שמה של המדינה - ישראל, דגל המדינה - מגן דוד על רקע תכלת לבן, וסמל המדינה - מנורת שבעת הקנים עם עלי הזית - כל אחד מהם וכולם יחד מלמדים אותנו על העבר המפואר של עמנו ועל העתיד הצפוי לנו על פי תורתנו הקדושה ונביאי ישראל וחכמיו לדורותם.
בתורה כתוב במפורש "לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך" (בראשית לה, וע' ברכות יב ב). אמנם השלטון הבריטי בימי המנדט, ברצונו לרצות את הערבים קרא לארצנו 'פלשתינה' ובסוגריים א"י. אבל מקבלי ההחלטות, ובראשם ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון, בחרו לקרוא למדינתנו מדינת-ישראל ומחקו בזה את השם פלשתינה. הרב קוק זצ"ל, עשרות שנים לפני הכרזת המדינה, קרא לה ברוח קודשו מדינת ישראל באומרו "מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כסא ד' בעולם שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו אחד שזהו באמת האושר היותר עליון" (אורות ישראל קס). גם דגלה של מדינת ישראל, מגן דוד על רקע תכלת ולבן, צבעי הטלית, מלמד אותנו על האמונה הבלתי מעורערת המלווה את עמנו אלפי שנים בביאת משיח צדקנו בצורת מלכות מדינית, שבראשה יעמוד מלך מזרע בית דוד שיביא אור וטוב ושפע לנו ולאנושות כולה.
סמלה של מדינת ישראל, מנורת שבעת הקנים, עליה כתבו בפרשתנו: "מחוץ לפרוכת העדות באהל מועד יערוך אותו אהרן מערב עד בוקר לפני ד' תמיד חוקת עולם לדורותיכם" (ויקרא כד ג). ושואלים חז"ל: "וכי לאורה הוא צריך, והלוא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו? אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל" (שבת כב ב). כך גם המנורה מלמדת אותנו שהשכינה לא רק שרתה בישראל בעבר, אלא היא שורה בישראל בכל זמן ובכל מקום מאז הקמת המשכן, ככתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" מאז ולנצח.
נכון לעכשיו, אחרי ששים ושלוש שנים להקמת מדינתנו האהובה, עלינו ללמוד ולהתבונן לא רק אל העבר אלא גם אל העתיד. אל החזון, כפי שחזו לנו נביאינו וחכמינו ז"ל כי "באין חזון יפרע עם" ח"ו. והחזון של מדינת ישראל נלמד ונרמז בשם המדינה - ישראל, אותיות - ראש אל, להיות לראש ולא לזנב לאומות העולם. אמנם כמותית אנו קטנים, רק כמה מיליונים, אבל איכותית ישראל היא לב שבאומות, וכדברי הזהר הקדוש - המוח של העולם. כן נלמד מדגל המדינה - אנו צועדים לקראת הגאולה השלמה שלנו ושל האנושות כולה שתתגלה במלואה עם ביאת משיח בן דוד מלך ישראל במהרה בימינו, ואז תתקיים בנו הנבואה"מלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים". והמנורה מלמדת, כי השכינה לא זזה ולא תזוז מישראל, תתגלה בגדול ותאיר לנו ולעולם כולו במהרה בימינו, אמן.
השמח בשמחת עמנו וארצנו ומדינתנו ביום הולדתה
והמצפה לישועה השלמה


תגיות: חזון הנביאים | הכרזת המדינה | יום העצמאות | הקמת המדינה | מנורת שבעת הקנים | דוד בן גוריון | דגל ישראלמאמרים נוספים מעלון פרשת אמור התשע"א:
האם פרחה הגפן - הרב שלמה אבינר
לקסיקון חינוכי - הרב אלישע אבינר
המדינה - יסוד כסא ה' - הרב יעקב פילבר
כנגד ארבע מוחין דברה התורה - ד"ר מיכאל אבולעפיה
קץ נסתר וקץ מגולה - הרב יורם אליהו
זֶה שֶׁלִּי / סיפורי אברי - הרב שלמה אבינר
"השתיקה"! - הרב ערן טמיר
אביב התשע"א - הרב יואב מלכא

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: