ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


כיצד להיות מאושר

הרב שלמה אבינר

לכל אדם יש שאיפה עמוקה לאושר. אין לערבב בין השאיפה להנאה המכונה אצל היוונים העתיקים - הדוניזם, לבין השאיפה לאושר, המכונה אצלם - אידמוניזם.
הנאה היא חלקית, רגעית, חושית, חולפת. אושר לעומת זאת, ממלא את כל האדם תוכן גדול וקבוע וערך נצחי. לא ניכנס כאן לדיון אם האושר הוא רק צורך לאדם או הוא בעצמו ערך.
האם מגיע לו לאדם הישר להיות מאושר, או שהוא בעצמו דבר טוב וישר.
המעיין בספר תהילים רואה שמוזכר האושר פעמים רבות בתור אידיאל עליון: "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים", "אשרי יושבי ביתך", "אשרי העם שככה לו", אשרי תמימי דרך" ועוד.
אם כן, כיצד יגיע האדם לאושר. כמובן, אדם שלא חסר לו דבר בחיים, יש לו הורים, בן זוג, ילדים, מעמד, עבודה, בריאות וכל טוב - אולי לא ישאל את עצמו כיצד להיות מאושר. אך יש אנשים מסכנים וסובלים, עניים וחולים, אשר חייהם אינם חיים אלא מאוסים בעיניהם, ובהחלט יש לשאול איך ימצאו אושר.
נשאל עוד שאלה משנית: למה עניין זה אינו מוזכר בתפילה? שהרי הרמב"ם מודיענו במורה נבוכים (ג מד) שכל יסודות האמונה טמונים בתפילות ובברכות. ודאי לא יוכל אדם ללמוד את כל ההלכות מידי יום ביומו. גם לא יוכל ללמוד כל יסודות האמונה מידי יום ביומו. אם כן, כיצד יחיה בלי מגע פנימי עם אותם היסודות? לכן, אומר הרמב"ם שכולם הוטמנו בתפילות ובברכות, על ידי אנשי כנסת הגדולה, ובתוכם כמה נביאים.
על שאלת האושר, מאיר עינינו בעל התניא (בספרו תניא פרק לג), שאושרו של האדם הוא קרבת ד'. זו אמונה בד', שהיא קרבת ד'. אמונה אין עניינה שכנוע שכלי לבדו שאכן יש אלהים, אלא אמון בד', דבקות בד', קישור לד'. ודבקות בד' היא דבר שאי אפשר לקחת מאף אדם, כי בכל מצב, בין עני בין עשיר, בין בריא בין חולה, בין רווק בין נשוי, בין בעל משפחה בין ערירי - אי אפשר לקחת ממנו את קרבת ד'.
וריבונו של עולם הוא יחידו של עולם. כלומר, לא רק שקרבת ד' היא נתיב אחד של האושר, אלא כל האושר כולו. כי אין בעולם שום דבר לבד מריבונו של עולם. כי"בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד". כל השאר הוא הבל הבלים וחולף.
מובן שדבקות בד' מתגלה גם באהבת הבריות ובכל המצוות, בחסדים ובמידות, במסירות לעם ובמסירות לארץ, למדינה ולצבא.
וזה מה שממלא את האדם אושר. חסד גדול עשה ריבונו של עולם עם עולמו, שלא עזב את הארץ ושכן רק בעליונים, אלא קבע לו דירה בתחתונים. כך שאנחנו הנמצאים בתחתונים, יכולים להיות קרובים אליו.
וזה כתוב בסידור ונאמר כל יום, כיצד אנו ממלאים את עצמנו מחדש באושר מידי יום ביומו:
"אשרינו, מה טוב חלקנו
מה נעים גורלנו
ומה יפה ירושתנו
אשרינו כשאנו משכימים ומעריבים
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
ומייחדים שמך בכל יום תמיד
ואומרים פעמים באהבה:
שמע ישראל ד' אלהינו ד' אחד".

*אפשר להפנות שאלות באתר 'מעלה' ולקבל תשובה לצפייה.תגיות: דבקות בה' | אמונה בה' | הדוניסטים | מי הוא אדם מאושר | אושרמאמרים נוספים מעלון פרשת לך לך תשע"א:
יצר לב האדם רע מנעוריו (ב) - הרב אלישע אבינר
דרכו של אברהם - הרב יעקב פילבר
טוב ללכת! - הרב אייל ורד
באוהלו של אבא - ד"ר מיכאל אבולעפיה
עזר כנגדי - הרב יואב מלכא

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: