ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


תורה שבעל פה / ממשנת הרצי"ה

הרב דוד לנדאו

"בסדר הברכות שלנו [אחרי העליה לתורה], אנו אומרים: 'חיי עולם נטע בתוכנו'. מה פירוש 'נטע'? איך נוטעים תורה? בשולחן ערוך מוזכר הפירוש: 'הוא תורה שבעל פה'. המובן של 'בתוכנו' אינו בתוך כל אחד ואחד באופן פרטי, אלא בתוך כלל ישראל. רבנן ותלמידיהון ותלמידי תלמידיהון, הישיבות והרבנות, ובתי הדין - הם הם תורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא התורה החיה בתוכנו בכל דורותינו, דבר ד' החי בקרבנו. ממקור תורה מן השמים, דבר ד' מתגלה בתוך כלל ישראל לדורותיו, באופן חי ודינמי [כמו נטיעה שצומחת]" [1].
"עיקר התורה היא תורה שבעל פה. 'על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית' 'אמר רבי יוחנן: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה' [2]. ...מיסוד משה רבנו נמסרת תורה שבעל פה לאהרן, בני אהרן, זקני ישראל וכל ישראל. כך סדר שלמות התורה ואמיתתה. תורה שבעל פה היא היא שלמות התורה, 'תורת ד' תמימה'" [3]. "בספרים קיימת אפשרות לזיופים. גויים מזייפים את הספרים שלנו, אבל אינם יכולים להתחרות עם התורה שנלמדת בעל פה בישיבות" [4].
"הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. הוא משרה שכינתו בתוכנו, הוא שוכן בנו מתוך נבואת הנביאים ומתוך חכמת החכמים - כפי מדרגות הדורות. נתינת התורה אינה דבר שהיה פעם בעבר. בברכות התורה אנו אומרים 'נותן התורה' בלשון הווה, ולא 'נתן' בלשון עבר, כי, כפי שמסביר הט"ז, רבונו של עולם נותן לנו את התורה תמיד בלי הרף. ...רבונו של עולם ממשיך לתת את התורה בכל דור על ידי חכמי ישראל הנאמנים, המבררים את התורה ומאירים אותה. זאת ההבנה ההיסטורית האמיתית של המשך התורה בישראל ... ד' לא עזב את ישראל, הוא ממשיך להופיע דרך תורה שבעל פה" [5].

מקורות:
[1] שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 83-84.
[2] עירובין נד:,ובהרחבה בתחילת הקדמת הרמב"ם למשנה.
[3] שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 86.
[4] שיחות הרצ"י "בעניני התישבות" סעיף 8.
[5] שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 84-85.


תגיות: תורה שבעל פהמאמרים נוספים מעלון פרשת ויצא תשע"א:
אכול מעט - הרב שלמה אבינר
תרבות הפנאי - עבור מי? - הרב אלישע אבינר
אחי. - הרב אייל ורד

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: