ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


לראות את הקולות

הרב יורם אליהו

א. התחדשות קבלת התורה.
"כשם שהתורה הקדושה נצחית כך קבלת התורה היא נצחית שבכל שנה ושנה יש ביום הזה קבלת התורה מחודשת" (נתיבות שלום, שבועות מאמר א). ולכן כשאנו אומרים בתפילה ובקידוש "זמן מתן תורתנו", זה לא רק ציון שכך היה פעם "אלא בכל שנה ושנה החג הקדוש הזה הוא זמן מתן תורתנו עכשיו, ויורדים בו הארות של קבלת התורה, ואף כל הגילויים הנלווים שהיו בקבלת התורה יורדים אלינו ביום הזה, הקולות והברקים, ושאר ענייני קבלת התורה שהם כולם נצחיים. ועל פי זה אפשר להבין שכאשר הבעש"ט למד תורה עם תלמידיו, היו שומעים קודם לכן את הקולות והברקים שהיו בקבלת התורה". כי בכל יום היתה התורה בעיניהם כחדשה וחשו שעתה קיבלוה בסיני.
ב. רואים את הקולות
במתן תורה נאמר "וכל העם רואים את הקולות" ולכאורה קול שומעים ולא רואים? מסביר השפת אמת (שבועות תרסא) שיש בחינה שאדם מזהה מציאות או אדם לפי הקול וודאי לו שזהו האדם. כך מובן איך אדם עיוור מותר לו להיות עם אשתו שהרי אולי זו אישה אחרת? אלא יש טביעות עין של קול שעל פי זה האדם מכיר בוודאות את העומד מולו אע"פ שאינו רואה (גיטין כג א). וכך היה במתן תורה. בני ישראל זכו לדרגה כזו, לוודאות כזו באמתות התורה, קדושתה, עליוניותה, הבינו שהיא חיינו ובה נהגה יום ולילה, כל כך היה ברור להם בעומק הדעה והבינה שהיה זה כאילו הם רואים זאת ממש "הבינו בוודאות שהתורה זה דברי אלקים חיים" ומתוך כך הרגישו בנפשותם התקשרות נפשית אל הבורא" ומוסיף השפת אמת כי "מי שזוכה להכרה זו אינו יכול לשכוח את הבורא כי הוא דבקות בעצם הנפש".
ג. לראות את הקולות
אף אנו מצווים בבואנו אל הלילה והיום המיוחדים האלה שהם העתים הגבוהים ביותר בשנה, לראות את הקולות א. על ידי הכנה ראויה וניצול הלילה הקדוש הזה שכפי ההכנה וההתבוננות זוכה האדם להשיג מעצם האור והקדושה השופעים על כל ישראל. וב. על ידי ההבנה בעומק הדעת "שהתורה היא המתווה לחיים את דרכם, לסביבה, להאומה, להעולם, ויש ביכולתה של תורה להחיות את החיים, ולקיים את ההוויה, לחדש את היצירה, לעדן את העשייה ולהעלות את הבריאה בכלליותה. היא מחדשת את החיים ואת כל גילויי ההוויה" (ע"פ עין איה שבת ב עמ' 168), והפורש ממנה כפורש מן החיים. ככל שנעמיק בידיעה הזו נזכה לראות את הקולות, קול ה' בכוח, בגאולת ישראל, ובבניין התורה ההולך ומופיע לעינינו ונזכה להיות שותפים עם אל בהופעת הישועה על ידי קיום התורה ולימודה.
(לע"נ סבי ר' חיים אליהו ז"ל שראה את הקולות, קולות הגאולה, העלה את כל משפחתו ארצה ואף זכה לעסוק בבניין הארץ, עסק בתורה ולא מש ממנה כל ימי חייו).


תגיות: מתן תורהמאמרים נוספים מעלון פרשת במדבר התשע"ב:
דגל שבועות ומגן דוד - הרב דב ביגון
כבוד רבנים בחתונה - הרב שלמה אבינר
אלימות בני הנוער (ב) - הרב אלישע אבינר
הדרך לראות את הקולות - ד"ר מיכאל אבולעפיה
שֶׁקֶר הַסּוּס - הרב שלמה אבינר
לבטל את האינטרס האישי - הרב יעקב יפת
קדושה כפולה?! - הרב ערן טמיר
זמן מתן תורתנו - האם אכן יש זמן? - הרב חנוך בן פזי זצ"ל
להתגבר על הלילה - הרב חגי לונדין

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: