ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: במדבר
פרשה נוכחית: נשא
פרשה הבאה: בהעלותך
 


נחמה בכפליים / ממשנת הרצי"ה

הרב דוד לנדאו

"נחמו נחמו עמי" [1] - פעמיים. אין זו סתם חזרה על מילים, אלא יש עניין לנחם בכפליים, כפי שאמרו חז"ל. אנחנו עכשיו באחרית הימים, בעקבתא דמשיחא. במצב זה של עקבתא דמשיחא מדובר על חיסול הגלות, ויש סיבוכים נוראים. שקענו בבוץ ארץ העמים והוא נדבק בנו. מובן שבמצבי ביניים אלה, שבהם הסיבוכים שבעקבתא הולכים ומתיישרים, יש צורך בריבוי הִתנחמות, התאזרות בגבורה והתגדלות. יש צורך בנחמה בכפליים כי הדברים מסובכים בכפליים. יש סיבוכים עם החוץ, עם הגויים. סבלנו מהם הרבה צרות והרבה רשעות. אבל יש סיבוכים גם בפנים, בעם ישראל, וזה דבר הרבה יותר קשה. מה עושים? על זה באה התשובה, שלמרות כל הצרות האלה "דבר אלוהינו יקום לעולם" [2].
אחרי התפילה אומרים: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא". לכאורה המילים "עם כל זה" מיותרות. אלא הכוונה היא שדווקא המצבים היותר גדולים מחייבים את הסיבוכים היותר גדולים. לכן באה ההדגשה, ש"עם כל זה", עם כל הסיבוכים המצערים והמכאיבים שיופיעו בעקבתא דמשיחא - "אחכה לו".
"והיה העקוב למישור והרכסים לבקעה" [3]. גם עכשיו העקוב מתיישר. אבל צריכים ללמוד להתבונן במציאות, ולהכיר שד' הוא המסדר את ענייני כלל ישראל ואת גאולת ישראל. כשזוכים להסתכל על המאורעות ההיסטוריים מתוך חיים של אמונה - אז רואים "בשוב ד' ציון". אבל אם חסרה אמונה - אזי מופיעים בלבולים, מופיעה ביקורת על כל הדברים שבאמצע הדרך. יש פתגם: לטיפש לא מראים חצי מלאכה. עכשיו אנחנו באמצע הדרך: העקוב כבר לא עקוב, אבל עדיין לא מישור, והוא הולך ומתיישר. אבל כדי לראות את זה, יש צורך בלימודי אמונה ובירורי אמונה אמיתיים, שהם הניחומים האמיתיים. הניחומים האמיתיים מגלים את אמיתיות הסדר האלוהי, את האמת של סדרי הגאולה. "ונגלה כבוד ד' וראו כל בשר יחדיו כי פי ד' דיבר" [4]! [5]

מקורות:
[1] ישעיהו מ', א' (הפטרת שבת נחמו).
[2] שם פסוק ח'.
[3] שם פסוק ד'.
[4] שם פסוק ה'.
[5] ע"פ שיחות הרצי"ה דברים עמ' 133-140.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: