שבת קודש ,ח בניסן ה'תשעח.
עלות השחר4:09
הנץ החמה5:37
סוף זמן ק"ש לגר"א8:41
סוף זמן תפילה למג"א9:43
חצות היום והלילה11:45
שקיעה17:54
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.