יום חמישי ,א באייר ה'תשעז.
עלות השחר3:21
הנץ החמה4:57
סוף זמן ק"ש לגר"א8:17
סוף זמן תפילה למג"א9:24
חצות היום והלילה11:37
שקיעה18:17
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.