יום שלישי ,כט בטבת ה'תשעח.
עלות השחר5:07
הנץ החמה6:39
סוף זמן ק"ש לגר"א9:14
סוף זמן תפילה למג"א10:06
חצות היום והלילה11:49
שקיעה16:59
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.