שבת קודש ,יח באב ה'תשפ.
עלות השחר3:23
הנץ החמה5:00
סוף זמן ק"ש לגר"א8:22
סוף זמן תפילה למג"א9:30
חצות היום והלילה11:44
שקיעה18:28
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.