יום ראשון ,ל בשבט ה'תשעז.
עלות השחר4:42
הנץ החמה6:09
סוף זמן ק"ש לגר"א9:01
סוף זמן תפילה למג"א9:58
חצות היום והלילה11:52
שקיעה17:35
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.