יום ראשון ,כח באדר ה'תשעז.
עלות השחר4:06
הנץ החמה5:35
סוף זמן ק"ש לגר"א8:40
סוף זמן תפילה למג"א9:42
חצות היום והלילה11:45
שקיעה17:55
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.