יום ראשון ,כד בטבת ה'תשעז.
עלות השחר5:06
הנץ החמה6:37
סוף זמן ק"ש לגר"א9:14
סוף זמן תפילה למג"א10:07
חצות היום והלילה11:51
שקיעה17:05
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.