יום ראשון ,ד בכסלו ה'תשעז.
עלות השחר4:52
הנץ החמה6:25
סוף זמן ק"ש לגר"א8:57
סוף זמן תפילה למג"א9:48
חצות היום והלילה11:30
שקיעה16:35
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.