יום ראשון ,כח באב ה'תשעז.
עלות השחר3:33
הנץ החמה5:07
סוף זמן ק"ש לגר"א8:25
סוף זמן תפילה למג"א9:31
חצות היום והלילה11:42
שקיעה18:17
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.