יום חמישי ,טז באדר א ה'תשעט.
עלות השחר4:47
הנץ החמה6:15
סוף זמן ק"ש לגר"א9:04
סוף זמן תפילה למג"א10:00
חצות היום והלילה11:53
שקיעה17:31
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.