יום ראשון ,כד באלול ה'תשפ.
עלות השחר3:54
הנץ החמה5:23
סוף זמן ק"ש לגר"א8:28
סוף זמן תפילה למג"א9:30
חצות היום והלילה11:34
שקיעה17:46
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.