יום רביעי ,ג בשבט ה'תשפ.
עלות השחר5:04
הנץ החמה6:34
סוף זמן ק"ש לגר"א9:13
סוף זמן תפילה למג"א10:06
חצות היום והלילה11:53
שקיעה17:11
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.