יום ראשון ,ח בטבת ה'תשעט.
עלות השחר4:59
הנץ החמה6:33
סוף זמן ק"ש לגר"א9:04
סוף זמן תפילה למג"א9:54
חצות היום והלילה11:35
שקיעה16:37
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.