יום שישי ,כ באלול ה'תשעט.
עלות השחר3:58
הנץ החמה5:26
סוף זמן ק"ש לגר"א8:29
סוף זמן תפילה למג"א9:30
חצות היום והלילה11:32
שקיעה17:38
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.