יום ראשון ,כ בסיון ה'תשעט.
עלות השחר2:46
הנץ החמה4:35
סוף זמן ק"ש לגר"א8:08
סוף זמן תפילה למג"א9:19
חצות היום והלילה11:41
שקיעה18:48
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.