יום ראשון ,ב בחשוון ה'תשעח.
עלות השחר4:20
הנץ החמה5:48
סוף זמן ק"ש לגר"א8:36
סוף זמן תפילה למג"א9:31
חצות היום והלילה11:23
שקיעה16:59
זמני היום על פי אופק ירושלים
הערה: הזמנים מחושבים בלי התייחסות לגובה ההסביבה.
במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה.