x
ערוץ מאיר

שיעורים מהארכיון

שיעורים מהארכיון

פרשת ראה - המעבר בין האידיאל של הצמצום לאידיאל של חיי שפע נפגשים בפרשה הרב אורי שרקי
27 דקות

פרשת ראה נפגשים בפרשה אלישיב רייכנר
21 דקות

'הנותן לשכוי בינה' 'אעירה שחר' - העמקה בברכות השחר הרב אייל ורד
43 דקות

התנאים לדין הנידחת תאורטיים בלבד אגדות פרק חלק - מחזור תשע"ב הרב אורי שרקי
41 דקות

להשתמש גם בתאוות לעבודת ה' לאור דמותו של הלל הרב חגי לונדין
56 דקות

הגאווה של הקדושה נתיבות הלב הרב ראובן פיירמן
56 דקות

"יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבנו" אור החיים על התורה פרשת ראה הרב יורם אליהו
58 דקות

האם יתכן שציבור שלם בעם ישראל יכרת ? - דין עיר הנידחת אגדות פרק חלק - מחזור תשע"ב הרב אורי שרקי
37 דקות

עיוורון ופסחות בעת קבוץ הגלויות לומדים לקרוא תנ"ך - ספר שמואל הרב עוזי ביננפלד
22 דקות

איסור אכילת דם ודיני מליחת הבשר - חלק א הלכות כשרות הרב מרדכי ענתבי
50 דקות

פרשת ראה - היחס הנכון לממון 'אומר ודברים' הרב דוד מנחם
3 דקות

תאוות האכילה נושאים שונים ביהדות הרב חגי לונדין
20 דקות

יוני גנוט ניגון של הלב הרב דוד מנחם
29 דקות

מי שבריתו שלם יכול להתרחב בארחות חיים גם כן בחומריות מרובה מידות הראי"ה הרב אורי שרקי
24 דקות

קדושת הברית - מדוע יצר המין נקרא יצר הטוב? ומדוע פגם בברית הוא חמור כל כך? מידות הראי"ה הרב אורי שרקי
25 דקות

איך חיים הכי טוב - שיעור מספר 3 מאמר 'דעת אלהים' לרב קוק הרב חגי לונדין
57 דקות

ניסיונות 'צדקת הצדיק' לרבי צדוק הכהן מלובלין הרב אייל ורד
26 דקות

לא לחשוב . לחיות ! - שיעור מספר 1 מאמר 'דעת אלהים' לרב קוק הרב חגי לונדין
52 דקות

אחרי שניסה לעשות הכל כדי להכעיס את הלל הזקן אמר "מתיירא אני שמא תכעס" עולמם של חכמינו זכרונם לברכה הרב ליאור אנגלמן
27 דקות

כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו 'צדקת הצדיק' לרבי צדוק הכהן מלובלין הרב אייל ורד
24 דקות

השיעור מוקדש


This text will be replaced

חדשות הערוץ

שיעורים אחרונים