x
ערוץ מאיר

שיעורים מהארכיון

שיעורים מהארכיון

נפגשים בפרשה - פרשת נח נפגשים בפרשה הרב אורי שרקי
26 דקות

חשיבות הזכרת מעשיהם של צדיקים וההבדל בין אברהם אבינו לנח מוסר פרשת שבוע ע"פ רש"י פרשת נח הרב יואב מלכא
58 דקות

בשביל מה נברא העולם ? ספר בראשית הרב אורי שרקי
46 דקות

המבול סדום פילגש בגבעה ...ואנחנו ?! פרשת השבוע ע"פ "התורה והמצוה" להמלבי"ם הרב ערן טמיר
93 דקות

מתי לאדם יש בחירה חופשית באמת מודעות עצמית הרב יואב מלכא
29 דקות

אל תביאנו לידי נסיון עולת ראי"ה הרב חנוך בן פזי
10 דקות

מדוע בחר הקב"ה להציל את נח דווקא באמצעות התיבה ? לימוד בוקר בפרשה- נח ה'תשע"ג הרב דב ביגון
24 דקות

למה הצדיקות של נח חלוקה בקרב המפרשים 'אומר ודברים' - פרשת נח הרב דוד מנחם
3 דקות

מדוע פתרון אנשי דור המבול למניעת אלימות בין בני האדם על ידי יצירת אחידות בינהם , נכשל ? ספר בראשית הרב אורי שרקי
27 דקות

הגדלות האמיתית לא מזלזלת בדקדוקי פרטים קטנים עין אי"ה על אגדות הש"ס הרב יוסף קלנר
54 דקות

האם המפגש שלי עם הזולת משפיע בו טוב מודעות עצמית הרב יואב מלכא
26 דקות

"חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים" עולת ראי"ה הרב חנוך בן פזי
10 דקות

חינוך הזולת - על יד זיהוי הטוב שבו מודעות עצמית הרב יואב מלכא
29 דקות

אברהם לעומת נח - התקדמות מול הסתגרות 'שפת אמת' לאדמור מגור פרשת נח הרב אייל ורד
35 דקות

פרשיות בראשית נח ולך לך מוסר פרשת שבוע ע"פ רש"י הרב יואב מלכא
57 דקות

ערך עמל תורה ואורה שעבירה לא מכבה אותה אור החיים על התורה פרשת בחוקותי הרב יורם אליהו
55 דקות

מה הוא סוד ההשפעה וכוחה של זכות האבות ? עין אי"ה על אגדות הש"ס הרב יוסף קלנר
75 דקות

המבול ספר בראשית הרב אורי שרקי
54 דקות

"עלה זית טרף בפיה" - העצמאות נקנית במרירות אך היא כדאית פרשת השבוע נח הרב ערן ישועה
8 דקות

שלא עשני גוי עולת ראי"ה הרב חנוך בן פזי
10 דקות

השיעור מוקדש

לעילוי נשמת הקדושים איתם בן הרב יהודה הרצל ונעמה בת חנן הי'ד

לעילוי נשמת הקדושים הרב נחמיה לביא ואהרון בניטה הי'ד

לרפואת אילנה בת מסעודה בתוך שאר חולי עמו ישראל

לרפואת כתריאל בן זהבה

לרפואת חוה בת אדל, לרפואת אריה בן אברהם, לרפואת יעל בת חוה, לרפואת איתמר רפאל בן הדס

לרפואת אהרון משה חיים בן חנה


This text will be replaced

חדשות הערוץ

שיעורים אחרונים