ערוץ מאיר

מערכת שיעורים לציבור הרחבבוקר
אבגדהו
11:00-12:00הרב אורי שרקי - מהר"ל, באר הגולההרב ראובן פיירמן - קורבנות התרבותהרב אייל ורד - תנ"ך, ספר שמואלהרב דורון כץ - טהרת מידות הנפש ע"פ ספר מידות הראי"ההרב דב ביגון - אורות התשובה10:00 - הרב יוסף קלנר
12:00-13:00הרב ערן טמיר - מאמרי הראי"ההרב יורם אליהו - ותן חלקנו בתורתךהרב דב ביגון - אורות התשובההרב דב ביגון - אורות התשובההרב ערן טמיר - מסילת ישרים


צהרים
אבגדה
14:15-15:00הרב ערן טמיר - בניין אמונה (כיתת אמונה)
הרב זיו רוה - ספר אורות (בית מדרש)
הרב ערן טמיר - בניין אמונה (כיתת אמונה)
הרב אייל ורד - חיים של משמעות (בית מדרש)
הרב ערן טמיר - בניין אמונה (כיתת אמונה)
הרב זיו רוה - ספר אורות (בית מדרש)
הרב אייל ורד - נפש הפרשה (כיתת אמונה)
הרב זיו רוה - ספר אורות (בית מדרש)
הרב ערן טמיר - בניין אמונה (כיתת אמונה)
הרב זיו רוה - ספר אורות (בית מדרש)
15:15-16:00הרב יואב מלכא - אוצרות פנימיים (כיתת אמונה ישנה) , הרב שמעון בן ציון - מסילת ישרים (ספרייה של המחלקה האנגלית)הרב יואב מלכא - אוצרות פנימיים (כיתת אמונה ישנה) , הרב שמעון בן ציון - מסילת ישרים (ספרייה של המחלקה האנגלית)הרב יואב מלכא - אוצרות פנימיים (כיתת אמונה ישנה) , הרב שמעון בן ציון - מסילת ישרים (ספרייה של המחלקה האנגלית)הרב יואב מלכא - אוצרות פנימיים (כיתת אמונה ישנה) , הרב שמעון בן ציון - מסילת ישרים (ספרייה של המחלקה האנגלית)הרב שמעון בן ציון - מסילת ישרים (ספרייה של המחלקה האנגלית)
16:00-16:30הרב יואב מלכא - מודעות עצמית (כיתת אמונה ישנה)הרב יואב מלכא - מודעות עצמית (כיתת אמונה ישנה)הרב יואב מלכא - מודעות עצמית (כיתת אמונה ישנה)הרב יואב מלכא - מודעות עצמית (כיתת אמונה ישנה)
16:30-17:30הרב אורי שרקי - ספר אורות (כיתת אמונה)הרב מרדכי ענתבי - הלכות שבת (כיתת אמונה)הרב אורי שרקי - אד"ר היקר (כיתת אמונה)הרב אורי שרקי - תנ"ך, ספר ירמיהו (כיתת אמונה)
17:30-18:30הרב אורי שרקי - ספר הכוזרי (כיתת אמונה)הרב מרדכי ענתבי - הלכות השכמת הבוקר (כיתת אמונה)הרב אורי שרקי - אורות הקודש (כיתת אמונה)
הרב מרדכי ענתבי - הלכות קדושת עם ישראל (בית מדרש)
הרב אורי שרקי - שו"ת (כיתת אמונה)
18:30-19:30ד"ר מיכאל אבולעפיה - חינוך לגיל הרך (בית מדרש)הרב יוסף קלנר - עין אי"ה (כיתת אמונה)הרב דוד לנדאו (כיתת אמונה)הרב ערן ישועה - פ"ש (בית מדרש חדש)הרב אורי שרקי - עולת ראי"ה (בית מדרש)*


ערב
אבגדה
20:30-21:30הרב אורי שרקי - דרך ה' לרמח"להרב יורם אליהו - פ"ש ע"פ השפת אמת
21:30-22:30הרב חגי לונדין - יסודות האמונההרב אייל ורד -סיפורי תנאים [21:15]הרב עוזי ביננפלד - לומדים לקרוא תנ"ך- ספר יהושע [22:00]הרב יהושע צוקרמן (בביתו)
23:00-0:00הרב ערן טמיר - פרשת שבוע ע"פ המהר"ל [22:15]
0:00-2:00הרב אלישע וישליצקי - פרשת שבוע בחבלי משיח